חדשות

עמדת הר"י: "חוק שלא יאפשר לדרוש ביטחונות מעובד - יגן על הרופאים"

הר"י הציגה מחדש את עמדתה לגבי הצעת החוק שאמורה להיות מאושרת היום בכנסת: הדרישה שרופאים בתקופת ההתמחות שלהם יספקו למעסיק ביטחונות מאפשרת למעסיק לנצלם ולפגוע בחופש העיסוק שלהם

היום (יום ב') יתקיימו בכנסת הצבעה שנייה ושלישית על הצעת החוק לאיסור קבלת ביטחונות מעובד. את ההצעה יזמו חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוייד ושלי יחימוביץ'.

לקראת הדיונים בנושא הכינה הר"י נייר עמדה, ולפיו היא תומכת בהצעת החוק וסבורה כי הדרישה לקבל ביטחונות מכל עובד כתנאי לקבלתו לעבודה, או להמשך העסקתו "מהווה תשתית לניצולו ולפגיעה בחופש העיסוק". הר"י שבה וקובעת כי הצעת החוק רק תגן על הרופאים הנדרשים לספק ביטחונות בגובה של מאות אלפי שקלים בתקופת התמחותם.

עוד נאמר בהודעת הר"י לקראת ההצבעה בכנסת: "תקופת ההתמחות ברפואה משתנה כידוע ממקצוע למקצוע ונעה בין 4 ל- 6 שנים. חלק מקופות החולים, שבהן מכשירים את הרופאים, מתנות כיום את העסקת הרופא בקבלת התחייבות מצדו לשלם להן עד מאות אלפי שקלים במקרה שיבקש לעזוב את הקופה לפני שישלים כמה שנות התמחות.

דרישתן של קופות החולים לקבל ביטחונות כספיים מהרופאים היא דרישה פוגענית מכמה סיבות:
-רופאים המתמחים בקהילה ברפואה ראשונית (משפחה וילדים) או ברפואה מקצועית (אף אוזן גרון, פסיכיאטריה וכו'), נאלצים לבחור בין מספר מצומצם יחסית של מעסיקים. כוח המיקוח של הרופאים מוגבל אפוא מלכתחילה. המחוקק נדרש להתערב על מנת למנוע מהמעסיקים לכפות על הרופאים התניות בלתי סבירות.

-הביטחונות הנדרשים נועדו להעצים את כוחו של המעסיק על חשבון הרופא. למשל, עם סיום ההתמחות, שומרות לעצמן הקופות את הזכות להציב את הרופא במקום עבודה ככל העולה על רוחן, ללא התחשבות ברצונותיו. לעתים מדובר במרחק משמעותי ממקום מגוריו של הרופא. המעסיקים אף מניידים את הרופאים בין מקומות עבודה אחדים בהתאם לצורכיהם. הדרישה לביטחונות מונעת מהרופאים להתנגד לכך.

-הביטחונות שדורשים המעסיקים הם לא אחת דרקוניים. אין כל קשר בינם לבין היקף השקעתו של המעסיק ברופא. למשל: בחוזים מסוימים נדרש רופא להשיב למעסיק את עלות כל המשכורות ששולמו לו עד למועד סיום עבודתו, וזאת ללא התחשבות בסיבה להפסקת העבודה.

-במקרים מסוימים רופאים נדרשים לספק חתימות של ערבים, המאושרים מראש על-ידי המעסיק, כחלק ממתן הביטחונות. דרישות אלו מגבירות את תלותו של הרופא במעסיק ופוגעות בזכותו להתקבל להתמחות.

מכל הסיבות הללו ומסיבות נוספות מדגישה הר"י את התנגדותה הנחרצת לדרישת המעסיקים להגביל את חופש עיסוקם של הרופאים על ידי תביעה לקבלת ביטחונות והטלת סנקציות חד-צדדיות.

נושאים קשורים:  חדשות,  מתמחים,  ביטחונות,  חופש העיסוק,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות