סטטינים

שימוש בסטטינים בקרב נשים לאחר גיל המעבר קשור לעלייה בסיכון לסוכרת

במחקר זה נבחן הקשר בין שימוש בסטטין לסיכון לסוכרת בקרב נשים לאחר גיל המעבר בתכנית לבריאות נשים

22.01.2012, 10:23

מחקר זה בחן אם ההיארעות של סוכרת (DM) חדשה קשורה לשימוש בסטטינים בקרב נשים לאחר גיל המעבר שהשתתפו בתכנית לבריאות נשים (WHI).

ה-WHI גייסה 161,808 נשים לאחר גיל המעבר בנות 50–79 שנים מ-40 מרכזים קליניים ברחבי ארה"ב, מ-1993 עד 1998. ניתוח הנתונים הנוכחי כולל נתונים עד 2005. שימוש בסטטינים תועד עם הגיוס לניסוי ובשנה השלישית. מצב של DM אקראית נקבע כל שנה מעת הגיוס. נעשה שימוש במודלים של סיכונים יחסיים של קוקס לשם הערכת הסיכון ל-DM כתוצאה משימוש בסטטינים, תוך התאמות עבור ערך נטייה וגורמים מערפלים פוטנציאליים אחרים. אנליזות תת-קבוצתיות של גזע/אתניות, השמנת יתר וקבוצת גיל בוצעו כדי לחשוף מודיפיקציה של ההשפעה.

מחקר זה כלל 153,840 נשים ללא DM וללא נתונים חסרים בתחילת הניסוי. בתחילת הניסוי 7.04% נשים דיווחו כי הן נוטלות סטטין. אותרו 10,242 מקרים אקראיים של DM מדווחת עצמית לאורך מעקב של 1,004,466 שנות אדם.

שימוש בסטטין בתחילת הניסוי, היה קשור לעלייה בסיכון ל-DM (יחס סיכון 1.71; 95%iCI, 1.61–1.83). קשר זה נותר גם אחרי התאמה לערפלנים פוטנציאליים אחרים (HR רב משתני מותאם 1.48; 95%iCI, 1.38–1.59) ונצפה עבור כל סוגי התרופות ממשפחת הסטטינים. אנליזות משניות שהעריכו את הקשר בין DM שדווחה עצמית לבין מדדים אורכיים של שימוש בסטטין בקרב 125,575 נשים אישרו ממצאים אלו.

החוקרים הסיקו כי שימוש בסטטין בקרב נשים לאחר גיל המעבר קשור לעלייה בסיכון ל-DM. השפעה זו עלולה להיות של קבוצת התרופות. מחקר נוסף שיבחן גם את סוג הסטטין והמינון עשוי לגלות רמות סיכון שונות לסוכרת חדשה באוכלוסייה זו.

מקור:

Statin Use and Risk of Diabetes Mellitus in Postmenopausal Women in the Women's Health Initiative: Culver AL. et al., Arch Intern Med. Advance Online Publication. January 9, 2012. doi:10.1001/archinternmed.2011.625.

נושאים קשורים:  סטטינים,  סוכרת,  אנדוקרינולוגיה,  מחקרים
תגובות