חדות ראייה

ראיית עומק אינה נפגעת לאחר בדיקת חדות ראייה מונוקולרית

במחקר זה לא נמצא קשר בין תוצאות בדיקת ראיית העומק לבין בדיקת חדות ראייה שבוצעה לפניה

22.01.2012, 08:35

בדיקות חדות ראייה (visual acuity) וראיית עומק (stereoacuity) הן בדיקות בסיס חשובות במרפאות עיניים ילדים ובמרפאות פזילה. מקובל לפרש שינויים בתוצאות של בדיקת ראיית עומק כהחמרה או שיפור בפזילה, והידרדרות בראיית העומק מובילה לעתים להחלטה על שינוי בטיפול ואף להחלטה לבצע ניתוח לתיקון פזילה.

בדיקת חדות ראייה היא בדיקה דיסוציאטיבית (מאחר שכל עין נבדקת בנפרד כאשר העין השנייה מכוסה), ורווחת הטענה שבדיקה כזו עלולה לפגוע בתוצאות של בדיקת ראיית עומק. יחד עם זאת, אין בספרות הוכחות מספיקות לטענה זו, ולכן לא ברור אם יש לבצע בדיקת ראיית עומק קודם לבדיקת חדות הראייה, כפי שנהוג במרפאות עיניים רבות.

במחקר זה נבדקו באופן פרוספקטיבי תוצאות של בדיקת ראיית עומק, לפני ומייד אחרי בדיקת חדות ראייה מונוקולרית, אצל חולים הסובלים מפזילה לסירוגין (intermittent strabismus) וכן נערכה השוואה לקבוצת ביקורת (נבדקים בריאים).

במסגרת המחקר נבדקו  88 מטופלים (41 חולים הסובלים מפזילה לסירוגין ו-47 נבדקים בריאים). בדיקות ראיית העומק בוצעו לפני בדיקות חדות ראייה ומייד אחריהן באמצעות מבחן Preschool Randot לקרוב ומבחן Randot לרחוק. לצורך ניתוח הנתונים, תוצאות בדיקת ראיית העומק הומרו ל-log seconds of arcי(arcsec).

לא נמצאה הידרדרות בראיית העומק, לא לקרוב ולא לרחוק, הן בקבוצה הנבדקת והן בקבוצת הביקורת, לאחר בדיקת חדות הראייה. השינוי הממוצע בקבוצה הנבדקת עמד על 0.02 log arcsec לקרוב (95%iCI, -0.02-0.06) ו-0.02 log arcsec לרחוק ( 95%iCI, -0.01-0.09).

החוקרים הסיקו כי ראיית עומק אינה נפגעת כתוצאה מבדיקת חדות ראייה שמבוצעת לפניה, ולכן אין הכרח לבצע בדיקה זו לפני בדיקת חדות ראייה או בדיקות אחרות שבהן מתבצעת דיסוציאציה קצרה בין העיניים.

ערך: ד"ר דידי פביאן
מקור:

Stereoacuity Thresholds before and after Visual Acuity Testing: Smith. SJ et al., Ophthalmol. 2012 Jan;119(1):164-9. Epub 2011 Sep 14.

נושאים קשורים:  חדות ראייה,  ראיית עומק,  פזילה,  מחקרים
תגובות