נוגדי קרישה

Dabigatran מגביר את הסיכון לארועים קורונריים חריפים

מטה-אנליזה שכללה 7 מחקרים (כולל מחקר RE-LY) מצאה כי קיים סיכון מוגבר לארועים קורונריים (התקפי לב, מוות מסיבה קרדיאלית או unstable angina) לעומת טיפולים נוגדי קרישה אחרים (בעיקר warfarin). עם זאת נמצאה ירידה בסיכון לתמותה בטיפול ב- Dabigatran

Dabigatran etexilate הינו מעכב ישיר של thrombin, אשר, בניגוד ל- warfarin אינו דורש ניטור INR מתמיד. הוא אושר לשימוש ע"י ה- European Medicines Agency למניעת ארועי VTE לאחר ניתוחי החלפת מפרק הירך/ברך בשנת 2008, וע"י ה-FDA, למניעת שבץ ותסחיפים סיסטמיים בסובלים מפרפור פרוזדורים (non-valvular AF) בשנת 2010.

המחקר העיקרי לגבי יעילותו של Dabigatran בטיפול בפרפור פרוזדורים הינו מחקר RE-LY, שכלל מעל 18,000 משתתפים. המחקר מצא ירידה של 34% בהארעות שבץ ותסחיפים סיסטמיים בטיפול במינון של 150מ"ג פעמיים ביום (בהשוואה לטיפול הנהוג ב- warfarin). המחקר מצא גם עליה של 38% בהארעות התקפי לב.

אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)

אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)

בעקבות ממצא זה בוצעה בחינה מחדש של נתוני מחקר RE-LY, בה נמצאו ארועים קורונריים וכן ארועי שבץ נוספים, שלא דווחו קודם לכן, בעיקר 28 ארועים של silent MI (כלומר הופעת גלי Q חדשים בתרשים אק"ג ללא סימפטומים אופייניים ל-MI). ניתוח חוזר של הנתונים מצא כי הסיכון המוגבר להתקפי לב אינו מובהק סטטיסטית (RR 1.27 95%CI 0.94-1.71; P=0.12).

במחקר זה בוצעה סקירה של כלל המחקרים שבחנו את הטיפול ב- Dabigatran, באינדיקציות שונות. נכללו 7 מחקרים (כולל מחקר RE-LY), בהם נכללו ב30,514 משתתפים.

כאשר נכללו תוצאות מחקר RE-LY המקוריות (לפני בחינתן מחדש), נמצא סיכון מוגבר לארועים קורונריים בטיפול ב- Dabigatran בהשוואה לקבוצת הביקורת (שכיחות של 1.19% במטופלים ב- dabigatran לעומת 0.79% בקבוצות הביקורת, OR=1.33, 95%CI 1.03-1.71, P=0.03).

גם כאשר נעשה שימוש בתוצאות RE-LY לאחר הבחינה מחדש, נמצא סיכון מוגבר, מובהק סטטיסטית, לארועים קורונריים (OR=1.27 95%CI 1.00-1.61; P=0.05). סיכון מוגבר נמצא גם כאשר לא נכללו תוצאותיהם של 3 מחקרים שבחנו טיפול לטווח קצר (פחות מחודש).

העליה המוחלטת בסיכון לארועים קורונריים היתה קטנה (בין 0.14% לבין 0.17% בשיטות סטטיסטיות שונות).

שישה מחקרים דווחו גם על התמותה הכללית. נמצא סיכון נמוך משמעותית לתמותה במטופלים ב- dabigatran (שיעורי התמותה היו 4.83% בטיפול ב- dabigatran לעומת 5.02% בקבוצת הביקורת, OR=0.89, 95%CI 0.80-0.99; P=0.04).

החוקרים מסכמים כי בבחינה של התועלת והסיכון הכלליים, נראה שתוצאות הטיפול ב- dabigatran בסובלים מפרפור פרוזדורים הן טובות. עם זאת קיים סיכון קרדיאלי בטיפול ב- dabigatran, ויש לבצע מחקר נוסף לגבי סיכון זה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:

Dabigatran Association With Higher Risk of Acute Coronary Events: Meta-analysis of Noninferiority Randomized Controlled Trials: Uchino et al., Arch Intern Med. 2012 Jan 9

נושאים קשורים:  נוגדי קרישה,  פרדקסה,  debigatrin,  מחקרים
תגובות