חדשות

משרד הבריאות החליט על ביטול המכרז לשירותי בריאות התלמיד

המשרד החליט על ביטול המכרז לאחר שאחת משלוש ההצעות שקיבל נפסלה. הר"י בתגובה להחלטה: אנו מצפים שמשרד הבריאות ילאים את הפעילות בכל הארץ, כפי שממליצים כל הגורמים המקצועיים

ועדת המכרזים של משרד הבריאות הודיעה הבוקר (יום ג') על ביטול המכרז למתן שירותי בריאות לתלמיד. ההחלטה מבוססת על חוות דעת משפטית ועל בדיקה יסודית של הנושא. דוברות המשרד מסרה כי עדיין אין מדובר בהחלטה סופית.

מדיניות הנהלת משרד הבריאות היא להבטיח מעל לכל ספק מתן שירות הולם, איכותי ורחב יותר מהשירות הניתן כיום ובהתאם להחלטת בג"ץ בנושא. לפיכך הנחה מנכ"ל המשרד פרופסור רוני גמזו לערוך מכרז ולקבוע זוכים ואמר כי יש לוודא שמגישי ההצעות יוכלו להשיג יעדים אלו.

תלמידים (אילוסטרציה)

תלמידים (אילוסטרציה)

לאחר שנבחנו ההצעות, החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז לשירותי בריאות התלמיד. מתוך שלוש ההצעות שהוגשו, הצעה אחת הייתה במחיר נמוך בצורה קיצונית מההערכה התקציבית לגבי מתן השירות. לאחר שלא ניתן מענה מניח את הדעת לגבי הפערים שבין ההצעה לדרישות השירות, החליטה הוועדה לפסול את ההצעה "מחמת היעדר היתכנות למתן השירות על יסוד תשתיתה והמחיר הנקוב בה, אשר טומנים בחובם חשש למתן שירות לקוי מאוד, אילו הייתה נבחרת". המציעה קיבלה "זכות טיעון", ועליה להציג את דבריה בתוך שבעה ימים.

שתי ההצעות האחרות שהוגשו חרגו באופן קיצוני מהתקציב המשוער, והציעו מחיר גבוה בהרבה מההערכה התקציבית לגבי מתן השירות "בצורה שלא אפשרה לבחור בהן מחמת הפגיעה בקופה הציבורית". בהקשר זה תישלח הודעה מתאימה לבית המשפט העליון.

שירותי בריאות התלמיד במחוזות אשקלון ודרום יועברו לניהול ישיר של משרד הבריאות. היום, מסר המשרד, הוחל בקליטת האחיות מחברת "נטלי" לשירות המדינה והוקצו לשם כך 87 תקנים. ביתר האזורים תמשיך חברת 'נטלי' את מתן השירות תוך בקרה קפדנית מצד משרד הבריאות על שיעור הכיסוי של החיסונים והבדיקות לשם מתן שירות איכותי על פי דרישות מנהל שירותי בריאות הציבור.

דיון באופן ההסדרה ארוך הטווח של שירותי בריאות התלמיד ייערך בקרוב בתיאום בין משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד המשפטים ועל-פי החלטת בג"ץ בנושא.

 הר"י פרסמה את תגובה להחלטה לבטל את המכרז לשירותי בריאות התלמיד. בתגובתה חוזרת הר"י על עמדתה בנושא: "מדובר בשירות חיוני שבריאותו של דור העתיד תלויה בו. אנו מצפים ממשרד הבריאות שייערך ויתארגן בהתאם כדי להלאים את הפעילות גם בשאר האזורים בארץ, כפי שהומלץ כבר על ידי כל הגורמים המקצועיים".

הר"י התריעה בשנים האחרונות על כך שהפרטת תחום שירותי הבריאות לתלמיד נועדה לכישלון ועלולה לסכן את בריאותם של כמיליון תלמידות ותלמידים בכתות א'-ט'. בנייר עמדה בנושא שפרסמה הר"י לפני כחודשיים נכתב כי לא ניתן להפריז בחשיבותם של שירותי בריאות התלמיד. מתן חיסונים, בדיקות רפואיות, חינוך לבריאות, ייעוץ והושטת עזרה ראשונה- כל אלה חיוניים ונועדו להבטיח את בריאות הילדים בשנות בית הספר ולהקנות ערכים של אורח חיים תקין והקפדה על בריאות בבגרותם.

בנייר העמדה מצוין שבדו"ח מבקר המדינה 60א חשף משרד המבקר את כישלון ההפרטה של שירותי בריאות התלמיד ואת הפגיעה בבריאות התלמידים. לדעת הר"י, אין ולא יהיה תחליף לאספקת השירות על ידי משרד הבריאות תוך הקצאת מלוא המימון הנדרש לשם כך.

לנייר העמדה של הר"י 

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  שירותי בריאות לתלמידי בית הספר
תגובות