אינסולין

אשפוז של קשישים בשל תופעות לוואי מתרופות

החוקרים מעריכים כי מדי שנה מאושפזים בארה"ב כמעט מאה אלף קשישים בשל תופעות לוואי מטיפול תרופתי. 4 תרופות – warfarin, אינסולין, oral hypoglycemic agents, oral antiplatelets agents אחראיות לכשני שליש מהאשפוזים

10.01.2012, 20:45

מספר האשפוזים בשל תופעות לוואי של תרופות הולך וגדל בשל עלייה בתוחלת החיים, במספר הסובלים ממחלות כרוניות ובצריכת תרופות. בארה"ב 40% מהקשישים בגיל 65 ומעלה נוטלים 5–9 תרופות, ו-18% נוטלים 10 תרופות או יותר. שינויים פיזיולוגיים בגיל הקשיש וכן ריבוי מחלות כרוניות וטיפול בתרופות מרובות גורמים לפגיעות רבה יותר של אוכלוסיית הקשישים לתופעות לוואי. הסיכון לאשפוז בשל תופעת לוואי מטיפול תרופתי גבוה פי שבעה בקרב קשישים. מטרתו של מחקר זה הייתה לאפיין את האשפוזים של קשישים בשל תופעות לוואי מתרופות ואת הגורמים לכך.

הנתונים התקבלו מפרויקט לאיסוף מידע ממוחשב על תופעות לוואי מתרופות בארה"ב (פרויקט NEISS-CADES). במסגרת הפרויקט נדגמו אשפוזים רלוונטיים מ-58 בתי חולים. מידע על בני 65 ומעלה נאסף בין השנים 2007–2009, וניתוח סטטיסטי אפשר את הערכת מספר האירועים הכולל בארה"ב על פי הדגימה.

על פי 12,666 מקרים שאותרו, מעריכים כי נרשמו בארה"ב בתקופה זו 265,802 ביקורים בשנה של קשישים בחדרי מיון בשל תופעות לוואי מתרופות (95%ICI 184,040-347,563). מתוך ביקורים אלו, 35.7% הובילו לאשפוז. מדובר ב-99,628 אשפוזים מדי שנה (95%iCI 55,531-143,724).

כמחצית מהאשפוזים בשל תופעות לוואי מתרופות היו של קשישים מעל גיל 80 – שיעור האשפוזים בשל תופעות לוואי היה גבוה פי 3.5 בגיל 80 (4.6 אשפוזים לכל 1,000 איש) מאשר בגיל 65–69 (1.3 אשפוזים לכל 1,000 איש).

13 תרופות (או קבוצות תרופות) היו מעורבות, בפני עצמן או בשילוב, בלפחות 1% מהאשפוזים כל אחת. שני שליש מהאשפוזים (67.0%, 95%iCI 60%-74.1%) נגרמו על-ידי ארבע תרופות בלבד – warfarin, אינסולין, oral hypoglycemic agentsן(OHA) ו-oral antiplatelets agens.

כמעט כל האשפוזים בשל תופעות לוואי של warfarin, אינסולין ו-OHA התרחשו כתוצאה מנטילה לא מכוונת של מינון יתר. ב-12.5% מהאשפוזים כתוצאה מתופעות לוואי של warfarin וב-15.4% מהאשפוזים כתוצאה מתופעות לוואי של אינסולין הייתה מעורבת תרופה נוספת.

רק 1.2% מהאשפוזים נבעו מתרופות המוגדרות כתרופות בסיכון גבוה על פי קריטריוני HEDIS, ו-6.6% נבעו מטיפול בתרופות המוגדרות כבלתי מתאימות לטיפול בקשישים על פי Beers criteria. בניכוי תופעות לוואי של דיגוקסין, אשר מוגדר כמתאים לשימוש בקשישים במינונים נמוכים, רק 3.2% נבעו מטיפול בתרופות שאינן מתאימות לטיפול בקשישים.

החוקרים מסכמים כי מרבית האשפוזים של קשישים בשל תופעות לוואי מתרופות נובעים מטיפול במספר מצומצם של תרופות, ולפיכך יש לרכז את מאמצי המניעה בהורדת הסיכון לאשפוז של חולים המטופלים בתרופות אלו.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Budnitz et. al., Emergency Hospitalizations for Adverse Drug Events in Older Americans, N Engl J Med. 2011 Nov 24;365(21):2002-12.

נושאים קשורים:  אינסולין,  קשישים,  תופעות לוואי,  תרופות,  warfarin,  oral hypoglycemic agents,  oral antiplatelets agents,  מחקרים
תגובות
ד"ר ניר צבר
27.06.2012, 17:32

דילמה: אמנם נוכל להפחית אשפוזים, סיבוכים ואף תמותה אם נפחית טיפול בוורפרין (קומדין) ואספירין למטופלים קשישים. אבל תמיד יהיו גם מטופלים שיגיעו אח"כ ל'מיון' עם כאב-חזה או אוטם. בשיח הרפואי הנוכחי - ההחלטה להפחית לאותם מטופלים את התרופות הללו תזכה בבית החולים לביקורת לא מחמיאה.