גלאוקומה

מדידות אלחוטיות של לחץ תוך עיני

מדידות אלחוטיות של לחץ תוך עיני באמצעות מתמר המושתל בתוך עין של ארנב הניבו תוצאות דומות למדידות מנומטריות

לחץ תוך עיני (intraocular pressure - IOP) הוא אחד המדדים החשובים בקביעת התקדמות מחלת הגלאוקומה. הורדת ערכי ה-IOP היא שיטת הטיפול העיקרית כיום למניעת הידרדרות גלאוקומה ושליטה במחלה. למרות התפתחות טכנולוגיות חדשות למדידת IOP, מכשיר ה-(Goldmann applanation tonometry (GAT הוותיק הוא המכשיר העיקרי שמשמש למטרה זו. ל-GAT כמה חסרונות וביניהם תלות במדדים ביומכאניים של הקרנית, בקימור הקרנית ובעוביה.

מכשיר ה-GAT וטכניקות מדידה אחרות אינן מאפשרות לבצע מדידות תכופות, סביב השעון, לצורך איסוף נתוני IOP. מדידות כאלו עשויות להיות משמעותיות בהבנת התקדמות מחלת הגלאוקומה ובעיקר גלאוקומה של לחצים נמוכים (low-tension glaucoma). מחקר זה בחן את מהימנותו, תכונותיו ומידת הדיוק של מתמר אלחוטי למדידת IOPי(wireless IOP transducer - WIT). מכשיר זה נועד לאפשר מדידה של ה-IOP הישיר, בניגוד לזה העקיף הנמדד דרך שינויים בקמירות הקרנית, ולאפשר מדידה רציפה ללא צורך בביקורים תכופים אצל הרופא.

ה-WIT הוא מתמר בצורת טבעת המושתל בעין ומשדר באופן אלחוטי (גלי רדיו) ערכי IOP. במסגרת המחקר הושתל המתמר ב-6 עיניים של ארנבות לבנות מסוג New Zealand לאחר ניתוח חוץ קופסיתי להוצאת עדשה (extracapsular lens extraction). עין של ארנבת לאחר ניתוח זהה, אך ללא השתלת המתמר, שימשה כביקורת. הארנבות נבדקו (מיקרוסקופיה) בפרקי זמן קבועים עד כ-25 חודשים לאחר הניתוח. ה-IOP נמדד בפרקי זמן קבועים באמצעות פנאומוטונומטר, טונופן, WIT ומנומטריה. נתוני המדידות מהמכשירים השונים הושוו. שתי עיניים הוצאו (אנוקלאציה) כעבור 5.5 ו-20 חודשים לאחר הניתוח ונבדקו היסטולוגית.

ה-WIT נסבל בכל העיניים, ללא הופעת סימני דלקת תוך עינית משמעותית או הצטלקות. גם הבדיקות ההיסטולוגיות לא הדגימו דלקת תוך עינית משמעותית או היווצרות ממברנה סביב המתמר. מדידות IOP באמצעות פנאומוטונומטר, טונופן וה-WIT הניבו תוצאות בסטיית תקן של 2.70 מ"מ כספית, 3.35 מ"מ כספית ו-0.81 מ"מ כספית, בהתאמה. הפערים בין מדידות ה-WIT למדידות המנומטריות היו קטנים ביותר. מדידות בערכי חסר על-ידי ה-WIT הודגמו אצל 3 ארנבות, עובדה שהצריכה כיול מחודש של המתמר.

לסיכום, ה-WIT נסבל היטב בכל העיניים, המדידות דומות לתוצאות מדידות מנומטריות וניתנות לשחזור. מדידות בהערכת חסר ב-3 עיניים דורשות בדיקה של הנושא במחקר עתידי. החוקרים הסיקו שיש לנסות את המתקן בעיניים של בני-אדם.

ערך: ד"ר דידי פביאן

מקור:

Intraocular pressure measurement by radio wave telemetry: Todani A. et al., Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Dec; 20;52(13):9573-80. Print 2011.

נושאים קשורים:  גלאוקומה,  לחץ תוך עיני,  מחקרים
תגובות