מחלת לב איסכמית

עלייה בקצב הלב במנוחה לאורך זמן מגדילה את הסיכון לתמותה ממחלת לב איסכמית

בניסוי קוהורט פרוספקטיבי בנורבגיה נמצא כי עלייה בקצב הלב במנוחה בקרב גברים ונשים ללא מחלת לב ידועה, הגדילה את הסיכון לפטירה ממחלת לב איסכמית ולתמותה מכל סיבה

01.01.2012, 13:33

קצב הלב במנוחה (RHR) הוכר זה מכבר כמנבא בלתי תלוי לסיכון קרדיווסקולארי. למרות זאת, לא ידוע אם שינויים לאורך זמן ב-RHR משפיעים על הסיכון לתמותה ממחלת לב איסכמית (IHD) באוכלוסייה הכללית. מטרת המחקר הייתה להעריך את הקשר בין שינויים ארוכי טווח ב-RHR לתמותה מ-IHD.

בניסוי קוהורט פרוספקטיבי בנורבגיה השתתפו 13,449 גברים ו-15,826 נשים, ללא מחלת לב ידועה. קצב לב במנוחה נמדד בשתי הזדמנויות בהפרש של כ-10 שנים ביניהן במסגרת מחקר הבריאות של צפון טרונדלג. מדידת ה-RHR השנייה התקבלה בין אוגוסט 1995 ליוני 1997, ונעשה גם מעקב תמותה שנמשך עד ל-31 בדצמבר 2008. המעקב אחר 60 משתתפים לא נמשך עקב הגירה מנורבגיה.

יחסי הסיכון המותאמים (AHRs) של תמותה מ-IHD המיוחסת לשינויים ב-RHR על פני הזמן הוערכו תוך שימוש בניתוחי רגרסיה של קוקס. בניתוח מקביל הוערכה אף תמותה מכל הסיבות.

במהלך תקופה ממוצעת של 12 שנות מעקב (סטיית תקן 2), 3,038 אנשים נפטרו ו-388 פטירות נגרמו על ידי IHD. עלייה ב-RHR נקשרה לעלייה בסיכון לתמותה מ-IHD. בהשוואה למשתתפים עם RHR נמוך מ-70 פעימות לדקה בשתי המדידות (8.2 פטירות\10,000 שנות אדם), ה-AHR היה 1.9% (95%iCI, 1.0–3.6), עבור משתתפים עם RHR הנמוך מ-70 פעימות לדקה במדידה הראשונה אך גבוה יותר מ-85 פעימות לדקה במדידה השנhיה (17.2 פטירות\10,000 שנות אדם).

לגבי משתתפים עם RHR בין 70 ל-85 פעימות לדקה במדידה הראשונה וערכים גבוהים יותר מ-85 פעימות לדקה במדידה השנייה (17.4 פטירות\10,000 שנות אדם), ה-AHR היה 1.8 (95% CI, 1.2 – 2.8).

הקשר בין השינוי ב-RHR לתמותה מ-IHD לא היה ליניארי (P=0.003 עבור נטייה רביעונית), מה שמרמז כי ירידה ב-RHR לא הובילה לשיפור בכל הקשור לתמותה. אי הכללתן של שלוש השנים הראשונות של המעקב לא שינתה את הממצאים באופן מהותי. הקשרים עבור תמותה כוללת היו דומים, אך חלשים יותר מאלו שניצפו עבור תמותה מ-IHD.

החוקרים הסיקו כי בקרב גברים ונשים ללא מחלת לב ידועה, עלייה ב-RHR על פני תקופה של 10 שנים הייתה קשורה לעלייה בסיכון לתמותה מ-IHD וכן לעלייה בתמותה מכל סיבה.

מקור:

Temporal Changes in Resting Heart Rate and Deaths From Ischemic Heart Disease: Nauman J. et al., JAMA. 2011 Dec 21; 306(23):2579-87.

נושאים קשורים:  מחלת לב איסכמית,  קצב לב,  קצב,  מחקרים
תגובות