סרטן ריאות

נמצא קשר בין שינוי בגנוטיפ מתילן טטרהידרופולאט רדוקטאז לבין עלייה בסיכון לפנאומוניטיס בעקבות הקרנות

במחקר זה נמצא כי פולימורפיזם של נוקלאוטיד יחיד בגן MTHFR קשור לסיכון לפנאומוניטיס מהקרנות בקרב חולי סרטן ריאות המטופלים באמצעות הקרנות בחזה

01.01.2012, 12:24

המחקר בחן את הקשר בין פולימורפיזמים תפקודיים של נוקלאוטיד יחיד בגנים מועמדים ממסלולי עקה חמצונית לבין הסיכון לפנאומוניטיס הקשורה להקרנות (RP) בקרב חולים שעברו הקרנות חזה לטיפול בסרטן ריאות מקומי מתקדם.

נערכה סקירה של 136 חולים שעברו הקרנות לטיפול בסרטן ריאות בין השנים 2001 ל-2007, ואשר עברו קודם אבחון גנוטיפי של פולימורפיזמים תפקודיים של נוקלאוטיד יחיד בגנים מועמדים ממסלולי עקה חמצונית הכוללים סופראוקסיד דיסמוטאז 2 (rs4880 ;SOD2) ומתילן טטרהידרופולאט רדוקטאז (MTHFR; rs1801131, rs1801133).

אירועי RP דורגו רטרוספקטיבית באמצעות קריטריונים של מונחים נפוצים של המכון הלאומי לסרטן עבור תופעות לוואי, גרסה 4.0. בוצעה רגרסיית סיכון יחסי של קוקס לשם זיהוי משתנים קליניים וגנוטיפים הקשורים לסיכון ל-RP בדרגות ≥ 2 ו- ≥ 3 בניתוח חד-משתני ורב-משתנים, בהתאמה. ערכי P תוקנו עבור בדיקות מרובות-השערות.

בחציון תקופת מעקב של 21.4 חודשים, ההיארעות של RP דרגה ≥ 2 הייתה 29% ושל RP דרגה ≥ 3 הייתה 14%. בניתוח רב-משתנים, לאחר התאמה לגורמים קליניים כגון כימותרפיה במקביל, שילוב עם דוסטקסל ופרמטרים של מינון קרינה ריאתית, כגון מנת קרינה גדולה מ- 20 גריי ומנה ריאתית ממוצעת, גנוטיפ MTHFR (יrs1801131,יAA לעומת AC/CC) היה קשור באופן משמעותי בסיכון ל-RP דרגה ≥ 2 (יחס סיכון: 0.37; מרווח סמך 95%: 0.18- 0.76 ; P=.006 ,P=.018 מתוקן) ול-RP דרגה ≥ 3 (יחס סיכון: 0.21; מרווח סמך 95%: 0.06- 0.70 ; P=.01 ,P=.03 מתוקן). גנוטיפ SOD2 לא היה קשור ל-RP.

החוקרים הסיקו כי יש קשר בין גנוטיפ MTHFR לבין סיכון ל-RP קלינית משמעותית. מחקר נוסף של מסלולים הקשורים ל-MTHFR עשוי לספק תובנות לגבי המנגנונים של RP.

מקור:

A single-nucleotide polymorphism in the MTHFR (methylene tetrahydrofolate reductase) gene is associated with risk of radiation pneumonitis in lung cancer patients treated with thoracic radiation therapy: Mak RH. et al., Cancer. 2011 Dec 5. doi: 10.1002/cncr.26667. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  פנאומוניטיס מהקרנות,  מחקרים
תגובות