דלקת מפרקים שגרונית

דלקת פרקים שגרונית: טיפול בשילוב של rituximab ו-leflunomide

מחקר שבחן את יעילות הטיפול בדלקת פרקים ראומטית באמצעות שילוב של rituximab ו-leflunomide מצא כי שילוב זה יעיל יותר מהשילוב המקובל של rituximab ו-methotrexate או מטיפול ב-rituximab בלבד

28.12.2011, 12:18

Rituximab (המשווק בשמות Mabtera ,Rituxan) משמש לטיפול בדלקת פרקים שגרונית (Rheumatoid arthritis - RA), ומחקרים מבוקרים הדגימו את יעילותו בטיפול במטופלים שלא הגיבו לטיפול במעכבי TNF וכן במטופלים שלא קיבלו טיפול ביולוגי בעבר. בכל אותם מחקרים שולב הטיפול ב-rituximab בטיפול ב-methotrexate.

Leflunomide (המשווק בשם Arava) הוא חומר disease modifying anti-rheumatic כמו methotrexate, אשר מעכב את סינתזת הפירימידינים (בעוד methotrexate מעכב את סינתזת הפורינים). שתי התרופות מאושרות לטיפול ב-RA, ולא קיים מידע מספק בספרות לגבי השילוב בין leflunomide לבין טיפולים ביולוגיים.

מחקר זה בוצע במסגרת טיפולית באוכלוסייה. לטענת החוקרים מצב זה מדמה טוב יותר את "החיים האמיתיים", שבהם הטיפול ב-methotrexate אינו נסבל היטב במקרים רבים. המחקר בוצע במסגרת יוזמת CERERRAי(The European Collaborative Registries fot the Evaluation of Rituximab in RA) וממומן על-ידי תעשיית התרופות.

10 רשויות אירופאיות המשתתפות ביוזמה זו מסרו בסיסי נתונים אנונימיים, שכללו את כל חולי ה-RA אשר טופלו ב-rituximab. במחקר השתתפו 2,265 מטופלים והתקבלו נתונים לגבי הטיפול ולגבי המעקב בתחילת הטיפול וכן לאחר 3, 6, 9, ו-12 חודשים. המטופלים חולקו לשלוש קבוצות – 1,195 מטופלים שטופלו בשילוב של rituximab ו-methotrexate,י177 מטופלים שטופלו בשילוב של rituximab ו-leflunomide, ו-505 מטופלים שטופלו ב-rituximab בלבד.

המטופלים בשילוב rituximab + leflunomide השיגו ירידה גדולה יותר מהמטופלים בשתי הקבוצות האחרות במדד DAS28 (שהוא מדד לפעילות המחלה ב-28 מפרקים). הטיפול בשילוב זה הוביל לשיפור גדול יותר בצורה מובהקת לעומת טיפול ב-rituximab בלבד. ההבדל בינו לבין השילוב עם methotrexate לא נמצא מובהק. לא נמצא הבדל בין הקבוצות במדד Health Assesement Questionnaireי(HAQ).

יותר מטופלים שטופלו בשילוב rituximab + leflunomide השיגו תגובה טובה לטיפול על פי קריטריוני EULARן(European League Against Rheumatoid Arthritis), ותוצאה זו נמצאה מובהקת בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות לאחר שישה חודשים, ובהשוואה לטיפול ב-rituximab + methotrexate לאחר 12 חודשים. בניתוח רב משתנים שכלל גם גיל, מין ומקום מגורים נמצא קשר בין טיפול ב-leflunomide להשגת תגובה טובה על פי EULAR.

שכיחות תופעות הלוואי הייתה 10.2% בקבוצה שטופלה ב-rituximab + leflunomide, לעומת 13.2% בשילוב עם methotrexate ו-13.9% בטיפול ב-rituximab בלבד. לא נמצא הבדל בשיעור הזיהומים.

החוקרים מסכמים כי תוצאותיו של מחקר תצפיתי גדול זה תומכות בתוצאות מחקרים אחרים, קטנים יותר, שהדגימו תוצאות טובות בטיפול ב-RA על-ידי שילוב של rituximab ו-methotrexate.

המחקר בוצע במימון חברת Roche

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Chatzidionysiou et. al., Effectiveness of disease-modifying antirheumatic drug co-therapy with methotrexate and lefl unomide in rituximab-treated rheumatoid arthritis patients: results of a 1-year follow-up study from the CERERRA collaboration, Annals of the Rheumatic Diseases 2011 Oct 4. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  methotrexate,  דלקת מפרקים ראומטית,  Anti-TNF,  rituximab,  leflunomide,  מחקרים
תגובות