תסחיף ריאתי

רמות נמוכות של ברזל בדם מעלות את הסיכון לקרישי דם

במחקר קוהורט של חולים הסובלים מטלנגיאקטזיה המוראגית נמצא כי רמות נמוכות של ברזל בסרום קשורות לרמות גבוהות של פקטור קואגולציה VIII בפלסמה ולתסחיף ריאתי/פקקת ורידית עמוקה

28.12.2011, 09:22

רמות גבוהות של גורם קרישה VIII (פקטור VIII) הן גורם סיכון משמעותי לתסחיף ריאתי ולפקקת ורידים עמוקה (DVT). מטרת הניסוי הייתה לזהות סמנים ביולוגיים הפיכים הקשורים לרמות גבוהות של פקטור VIII ולהעריך את המשמעות הפוטנציאלית שיש לכך באוכלוסייה ספציפית שנמצאת בסיכון.

609 חולים הסובלים מטלנגיאקטזיה המוראגית (דימומית) תורשתית, נכללו פרוספקטיבית בשתי סדרות נפרדות, במרכז יחיד. קשרים בין רמות פקטור VIII (מתוארות לוגריתמית) שנמדדו 6 חודשים לאחר אבחון מחלה/פקקת ומשתנים הספציפיים לחולה כגון סמנים של דלקת וחסר בברזל, הוערכו באמצעות רגרסיה רבת משתנים בשלבים. חושבו שיעורי ההיארעות של פקקת ורידים עמוקה\תסחיף ריאתי הספיציפיים לגיל (שקיומם הוכח באופן רדיולוגי) ובוצעו ניתוחי רגרסיה לוגיסטית.

בכל סדרה נמצא יחס הפוך בין רמות פקטור VIII לבין רמת ברזל בסרום, שנותר עקבי, אחרי התאמה עבור גיל, דלקת ו\או גורם וון-ווילברנד. אלמנטי תגובה של ברזל בתוך אזורים לא מתורגמים של העתקי הגן של פקטור VIII, מספקים מגנונים פוטנציאלים לקשר.

רמות נמוכות של ברזל בסרום היו אף קשורות לטרומבואמבוליזם ורידי (VTE): יחס סיכונים (OR) מותאם לגיל, של 0.91 (95%iCI, 0.86–0.97) פר עלייה של 1 מיקרומול\ליטר של ברזל בסרום, הצביע על עלייה של פי 2.5 בסיכון ל-VTE עבור רמת ברזל בסרום של 6 מיקרומול\ליטר, בהשוואה לטווח נורמלי-אמצעי (17 מיקרומול\ליטר). נראה היה כי הקשר תלוי בפקטור VIII, זאת כיוון שכאשר ביצעו התאמה עבור פקטור VIII, הקשר בין VTE וברזל לא היה קיים.

החוקרים הסיקו כי באוכלוסייה זו, רמות נמוכות של ברזל בסרום, שניתן היה ליחסן להשלמה בלתי מספקת של איבודי ברזל דימומיים, קשורות לעלייה ברמות פקטור VIII בפלסמה ובסיכון לטרומבואמבוליזם ורידי. השלכות פוטנציאליות עבור אוכלוסיות קליניות אחרות נידונות במאמר.

מקור:

Low serum iron levels are associated with elevated plasma levelsof coagulation factor VIII and pulmonary emboli/deep venous thromboses in replicate cohorts of patients with hereditary haemorrhagic telangiectasia: Livesey JA. et al., Thorax. 2011 Dec 14. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  תסחיף ריאתי,  ברזל,  טרומבואמבוליזם ורידי,  פקטור VIII,  פקקת ורידים עמוקה,  מחקרים
תגובות
ד'ר נעים עליזה
31.12.2011, 09:26

כתבה מענינת.
מענין מאוד אם ברזל תקין בדם אבל פריטין נמוך-משפיע באותה מידה של סיכונים?