אנדוקרינולוגיה

נמצא קשר בין צריכת אלכוהול מתונה להפחתת הסיכון לסוכרת בקרב נשים

במחקר נמצא קשר בין עומס גליקמי וצריכת אלכוהול להיארעות סוכרת סוג 2 בקרב נשים

21.12.2011, 14:46

מעט ידוע על הקשר בין אינדקס גליקמי (GI), עומס גליקמי (GL) וצריכת אלכוהול, לבין סוכרת סוג 2. מטרת מחקר זה הייתה לבחון אם צריכת אלכוהול משנה את הקשרים בין איכות פחמימה (GI) או איכות וכמות (GL) לבין היארעות סוכרת סוג 2 בקרב נשים.

81,827 המשתתפות בניסוי, ממחקר בריאות האחיות, היו נשים ללא סוכרת סוג 2, מחלה קרדיוווסקולארית או סרטן. הן היו במעקב מתחילת הניסוי ב-1980 במשך 26 שנים. ממוצעים מצטברים של GI, GL, כלל פחמימות וצריכת אלכוהול, חושבו כל 2 עד 4 שנים מתוך שאלוני תדירות מזון מאושרים. נעשה שימוש במודלים של סיכון יחסי של קוקס לשם התאמה עבור משתנים מסבירים.

החוקרים תיעדו 6,950 מקרים של סוכרת סוג 2 במהלך המעקב. לאחר התאמה לסגנון חיים ולגורמים תזונתיים, הקשר החיובי בין GL והסיכון ל-סוכרת סוג 2 נחלש בקרב נשים שצריכת האלכוהול שלהן הייתה גבוהה יותר . RRs שהשוו את החמישונים העליונים והתחתונים של GL היו: 1.29 (95%iCI, 1.11–1.49, P –נטייה < 0.001) בקרב נשים שצריכת האלכוהול שלהן הייתה 0 עד 5 גרם ליום, 1.34 (95%ICI, 0.93–1.92,יP נטייה = 0.05) בקרב נשים שצריכת האלכוהול שלהן עמדה על  5 עד 15 גרם ליום, ו-0.99 (95%iCI: 0.60–1.65,יP –נטייה = 0.82) בקרב נשים שצריכת האלכוהול שלהן שווה או גבוהה יותר מ-15 גרם ליום (P-אינטראקציה = 0.02). צריכה גבוהה יותר של אלכוהול לא השפיעה על הקשר החיובי בין GI לסוכרת סוג 2י(P-אינטראקציה = 0.76).

 החוקרים הסיקו כי הממצאים מרמזים על כך שצריכה גבוהה יותר של אלכוהול (15 גרם ליום או יותר) מחלישה את הקשר החיובי בין GL להיארעות סוכרת סוג 2.

מקור:

Joint association of glycemic load and alcohol intake with type 2 diabetes incidence in women: Mekary RA. et al., Am J Clin Nutr. 2011 Dec; 94(6):1525-32.

נושאים קשורים:  אנדוקרינולוגיה,  סוכרת סוג 2,  צריכת אלכוהול,  עומס גליקמי,  אינדקס גליקמי,  מחקרים
תגובות