רפואה פנימית

טיפול באקנה באמצעות תרופות אנטיביוטיות קשור לדיווחים על כאבי גרון

במחקר זה נמצא כי הסיכויים של מטופלים המקבלים תרופות אנטיביוטיות במתן פומי לטיפול באקנה לדווח על דלקת גרון גבוהים פי 3 מהסיכויים של מי שלא קיבלו תרופות אלו לחלות בדלקת גרון

21.12.2011, 13:44

מטרת המחקר הייתה להעריך באופן פרוספקטיבי את הקשר בין תרופות אנטיביוטיות המשמשות לטיפול באקנה לבין דלקת גרון (פארינגיטיס).

המחקר התחלק לניסוי חתך ולניסוי קוהורט פרוספקטיבי של 9 חודשים. משתתפי הניסוי היו סטודנטים מאוניברסיטה עירונית. המשתתפים התבקשו למלא שאלון סקר, נלקחו מהם דגימות משטח גרון לתרבית ונבחנה ויזואלית מידת האקנה שלהם. מדד התוצאה העיקרי שנבחן היה דיווח על דלקת גרון.

בניסוי החתך, 10 מתוך 15 הסטודנטים שקיבלו תרופות אנטיביוטיות במתן פומי לטיפול באקנה דיווחו על אפיזודה של דלקת גרון ב-30 הימים הקודמים. 47 מתוך 130 הסטודנטים שלא קיבלו תרופות אנטיביוטיות במתן פומי, אך סבלו מאקנה, דיווחו על אפיזודה של דלקת גרון בחודש הקודם. יחס הסיכון (OR) הלא-מותאם הקושר בין שימוש נוכחי בתרופות אנטיביוטיות במתן פומי של חולי אקנה לבין אפיזודה של דלקת גרון, המדווחת עצמית, היה 3.53 (95%iCI, 1.14–10.95).

בניסוי הקוהורט השתתפו 358 נשים ו-218 גברים; 36 (6.2%) קיבלו תרופות אנטיביוטיות במתן פומי לטיפול באקנה במהלך הניסוי ו-96 (16.6%) קיבלו תרופות אנטיביוטיות, בשימוש מקומי, לטיפול באקנה.
בשימוש במודל מעורב של רגרסיה לוגיסטית, ה-OR היה 4.34 (95%iCI, 1.51–12.47), הקושר בין שימוש בתרופות אנטיביוטיות במתן פומי לטיפול באקנה לבין דלקת גרון. אצל פחות מ-1% מהמשתתפים נמצא סטרפטוקוקוס מקבוצה A, שלא היה קשור לדלקת גרון.

החוקרים הסיקו כי הסיכויים לדיווח על דלקת גרון היו גבוהים פי 3, יחסית לתחילת הניסוי, בקרב חולים המקבלים תרופות אנטיביוטיות במתן פומי לטיפול באקנה, לעומת כאלה שלא קיבלו תרופות אנטיביוטיות במתן פומי. החשיבות הקלינית של ממצאים אלו צריכה לעבור הערכה נוספת באמצעות מחקרים פרוספקטיביים, אך ממצא זה אינו קשור לסטרפטוקוקוס מקבוצה A.

מקור:

Association of Pharyngitis With Oral Antibiotic Use for the Treatment of Acne. A Cross-sectional and Prospective Cohort Study: David J. Margolis DJ. Et al., Arch Dermatol. 2011 Nov 21. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  רפואה פנימית,  אקנה,  אנטיביוטיקה,  רפואת עור,  דלקת גרון,  מחקרים
תגובות