סרטן

האם יש קשר בין שימוש באמצעי מניעה פומיים לבין היארעות סרטן ערמונית?

במחקר אקולוגי זה נמצא קשר בין גלולות למניעת היריון לבין סרטן ערמונית

19.12.2011, 16:10

מחקרים אחדים מהעת האחרונה רמזו כי חשיפה לאסטרוגן עלולה להגביר את הסיכון לסרטן הערמונית (PCa). מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין היארעות PCa ותמותה לבין שימוש בתרופות למניעת היריון במתן פומי (OCs).

קיימת הנחה כי תוצרי לוואי של OC עלולים לגרום לזיהום סביבתי: הם מובילים להגדלת החשיפה לרמות נמוכות של אסטרוגן ולכן להיארעות גבוהה יותר של PCa ותמותה. ההנחה נבחנה במסגרת מחקר אקולוגי.

נתונים מהסוכנות הבין-לאומית לחקר הסרטן שימשו כדי לקבל שיעורים מתוקנני-גיל של סרטן הערמונית ב-2007, ונתונים מדו"ח של האו"ם לגבי השימוש באמצעי מניעה ב-2007 שימשו להשגת מידע לגבי שימוש באמצעי מניעה.

רגרסיה ליניארית רבת-משתנים וקורלציה של פירסון שימשו לבחינת הקשר בין אחוז הנשים שהשתמשו ב-OCs, בהתקנים תוך רחמיים, בקונדומים או במחסומים וגינליים לבין היארעות מתוקננת-גיל של סרטן ערמונית ותמותה. הניתוח נעשה לפי מדינות יחידות ולפי יבשות ברחבי העולם.

שימוש ב-OC היה קשור באופן משמעותי להיארעות של סרטן הערמונית ותמותה במדינות יחידות ברחבי העולם (r=0.61 ו-r=0.53, בהתאמה; P<0.05 עבור הכל). היארעות PCa הייתה אף קשורה לשימוש ב-OC באירופה (r=0.545, P<0.05) ולפי יבשת (r=0.522, P<0.05).

לא נמצאה קורלציה בין כל שאר אמצעי המניעה (התקנים תוך רחמיים, קונדומים או מחסומים וגינליים) לבין היארעות של סרטן הערמונית או תמותה. באנליזה רבת משתנים נמצא כי הקורלציה עם OC היייתה בלתי תלויה בעושר המדינה.

החוקרים הסיקו כי הוצג קשר משמעותי בין OCs לבין PCa. החוקרים מניחים כי השפעת OC עלולה להיות מתווכת דרך רמות אסטרוגן סביבתיות; תפישה חדשה זו ראויה למחקר נוסף.

מקור:

Oral contraceptive use is associated with prostate cancer: an ecological study: Margel D. et al., BMJ Open 2011;1:e000311 doi:10.1136/bmjopen-2011-000311

נושאים קשורים:  סרטן,  סרטן הערמונית,  התקן תוך רחמי,  אמצעי מניעה,  קונדומים,  מחקרים,  גלולות למניעת הריון
תגובות