סרטן הערמונית

חומצה זולדרונית עשויה להפחית הרס עצם וכאב בקרב חולי סרטן ערמונית עם גרורות בעצם

במחקר זה נבדקו ההשפעות של טיפול בחומצה זולדרונית על אינדיקטורים מטבוליים של עצם בקרב חולי סרטן ערמונית שגילו עמידות לטיפול הורמונלי והסובלים מגרורות בעצמות

15.12.2011, 13:33

מטרת המחקר הייתה להעריך את ההשפעה של טיפול בחומצה זולדרונית (זומרה, נוברטיס) על אינדיקטורים של מטבוליזם עצם בקרב חולי סרטן ערמונית שגילו עמידות לטיפול הורמונלי ואשר סובלים מגרורות בעצמות.

חולי סרטן ערמונית שגילו עמידות לטיפול הורמונלי וזוהו בסינטיגרפיה כבעלי גרורות בעצמות גויסו לקבוצת הניסוי. לפני מתן חומצה זולדרונית נערכו בדיקות שגרתיות לסידן בסרום ולאלקאלין פוספאטאז כולל. ניטלו דגימות סרום עבור אינדיקטורים מטבוליים של עצם BALP ,PINP ו-ICTP. כאבי עצם הוערכו באמצעות סולם אנאלוגי ויזואלי וביצועים הוערכו באמצעות סולם קרנופסקי לססטוס תפקודי. החולים קיבלו 4 מ"ג של חומצה זולדרונית בהזרקה תוך-ורידית פעם בחודש.

רמות האינדיקטורים של יצירת עצם, PINP ו-BALP בסרום הושוו לפני ואחרי הטיפול, ונמצאו ירידות לא משמעותיות ברמתם (P=0.33, P=0.21, בהתאמה). הרמות בסרום של אינדיקטור להרס עצם ICTP הושוו אף הן וניכרה ירידה משמעותית ברמתו אחרי טיפול בחומצה זולדרונית (P=0.04). כאשר הושוו תפקודי החולים במהלך תקופת הטיפול, התפקודים ירדו באופן משמעותי עקב התקדמות המחלה (P=0.01). לכל החולים הייתה אוסטלגיה בדרגות שונות, שנגרמה עקב גרורות בעצמות. נצפתה ירידה משמעותית בערכי הכאב (P<0.01).

החוקרים הסיקו כי טיפול בחומצה זולדרונית הפחית הרס עצם והיה יעיל כטיפול תומך בכאב עבור חולים עם גרורות בעצם. שימוש באינדיקטורים מטבוליים של עצם במהלך מעקב אחר טיפול בחומצה זולדרונית עשוי להיות שימושי.

מקור:

Assessment of the effects of zoledronic Acid therapy on bone metabolic indicators in hormone-resistant prostate cancer patients with bone metastatasis: Demirtas A. et al., ISRN Urol, 2011 May 4. Advance Online Publication

נושאים קשורים:  סרטן הערמונית,  חומצה זולדרונית,  מחקרים
תגובות