פרפור פרוזדורים

דרונדארון לא מתאים כנראה לשימוש עבור חולי פרפור פרוזדורים קבוע

במחקר זה נמצא כי דרונדארון העלה את שיעורי אי-ספיקת הלב, השבץ והתמותה מסיבות קרדיווסקולאריות בקרב חולי פרפור פרוזדורים קבוע, שהיו בסיכון לאירועים וסקולאריים משמעותיים

15.12.2011, 13:07

דרונדארון (מולטאק, סאנופי אבנטיס ישראל) מחזיר לקדמותו קצב סינוס ומפחית אשפוז או מוות מפרפור פרוזדורים תקופתי. הוא אף מוריד את קצב הלב ואת לחץ הדם ויש לו השפעות אנטי-אדרנרגיות ונוגדות הפרעות קצב חדריות.

החוקרים הניחו כי דרונדארון עשוי להפחית אירועים וסקולאריים משמעותיים בפרפור פרוזדורים קבוע בסיכון גבוה. החוקרים הפנו חולים בני לפחות 65 שנה, בעלי רקע של לפחות 6 חודשים של פרפור פרוזדורים קבוע והסובלים מגורמי סיכון לאירועים וסקולאריים משמעותיים, לקבל דרונדארון או אינבו.

המדד העיקרי היה שבץ, התקף לב, אמבוליזם סיסטמי או מוות מסיבות קרדיווסקולאריות. המדד המשני היה אשפוז בלתי מתוכנן עקב סיבה קרדיווסקולארית או מוות. לאחר גיוס של 3,236 חולים, המחקר הופסק מסיבות בטיחותיות.

המדד העיקרי הופיע אצל 43 חולים שקיבלו דרונדארון ו-19 חולים שקיבלו אינבו (יחס סיכון 2.29, 95%iCI 1.34-3.94, P=0.002). היו 21 מקרי מוות מסיבות קרדיווסקולאריות בקבוצת הדרונדארון ו-10 בקבוצת האינבו (יחס סיכון 2.11; 95%iCI 1.00-4.49;יP=0.046), כולל תמותה מהפרעות קצב של 13 חולים ו-4 חולים, בהתאמה (יחס סיכון 3.26; 95%iCI 1.06-10.00;יP=0.03).

23 חולים בקבוצת הדרונדארון ו-10 חולים בקבוצת האינבו לקו בשבץ (יחס סיכון 2.32, 95%iCI 1.11-4.88;יP=0.02).י43 חולים בקבוצת הדרונדארון ו-24 חולים בקבוצת האינבו אושפזו עקב אי-ספיקת לב (יחס סיכון 1.81, 95%iCI 1.10 – 2.99;יP=0.02).

החוקרים הסיקו כי דרונדארון העלה את שיעורי אי-ספיקת הלב, השבץ והתמותה מסיבות קרדיווסקולאריות בקרב חולי פרפור פרוזדורים קבוע, שהיו בסיכון לאירועים וסקולאריים משמעותיים. החוקרים ציינו כי נתוניהם מראים כי אין להשתמש בתרופה עבור חולים כאלו.

מקור:

Dronedarone in High-Risk Permanent Atrial Fibrillation: Connolly SJ. et al., N Engl J Med. 2011 Nov 14. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  פרפור פרוזדורים,  שבץ,  אי ספיקת לב,  דרונדארון,  מחקרים,  אירועים קרדיווסקולריים
תגובות