מדד מסת הגוף

טיפול בהשמנה במרפאה ראשונית – מחקר מבוקר במשך שנתיים

מחקר מבוקר שנמשך שנתיים מצא כי טיפול משולב הכולל מפגשים רבעוניים עם רופא, מפגשים חודשיים עם יועץ וטיפול תרופתי, יעיל יותר מהטיפול הרפואי המקובל לירידה במשקל

08.12.2011, 10:23

אמנם יש הסכמה לגבי הצורך בטיפול בהשמנה במסגרת המרפאות הראשוניות, אולם לא קיימות הנחיות ברורות לגבי אופן הטיפול. מחקרים שבחנו גישה של ייעוץ על-ידי הרופא במסגרת מפגשים רפואיים שגרתיים אחת לרבעון הראו כי הירידה במשקל שהושגה הייתה מעטה יחסית (2.5 ק"ג או פחות).

עם זאת העלאת מידת האינטנסיביות של הטיפול באמצעות העלאת מספר המפגשים הרפואיים המוקדשים לו היא בעייתית, בשל העדר זמן רופא מספיק. מחקר בהשתתפות מעט מטופלים הדגים כי בעקבות העסקת עוזרי-רופא שהונחו לגבי מתן ייעוץ אישי על אורח חיים, הירידה במשקל במסגרת טיפול שכלל מפגשים חודשיים עם אותם עוזרי-רופא הייתה גבוהה יחסית (4.4 ק"ג ב-6 חודשים, לעומת 0.9 ק"ג בקרב מטופלים שטופלו באופן הרגיל – מפגשי רופא אחת לרבעון).

ירידה במשקל במסגרת טיפול (אילוסטרציה)

ירידה במשקל במסגרת טיפול (אילוסטרציה)

במחקר זה נבחנה באופן מקיף יותר אפשרות זו – המחקר כלל מספר גדול יותר של משתתפים ותקופת המעקב בו הייתה ממושכת יותר, וכן נבדקה האפשרות לשלב טיפול זה עם טיפול תרופתי.

המחקר כלל משתתפים מ-30 מרפאות. המשתתפים היו מעל גיל 21, בעלי BMI של 30–50, ולפחות שני מרכיבים של הסינדרום המטבולי. לא נכללו משתתפים שסבלו מתחלואה קרדיווסקולארית לאחרונה או מלחץ דם מעל 160/100, מטופלים בתרופות המשפיעות על ירידה במשקל (כגון סטרואידים), מטופלים הסובלים ממחלות פסיכאטריות חמורות, מטופלים שעברו ניתוח בריאטרי או מי שירדו משמעותית במשקל לאחרונה.

המשתתפים חולקו אקראית לשלוש קבוצות. קבוצה אחת טופלה באמצעות מפגשים עם הרופא המטפל אחת לרבעון (להלן טיפול רגיל). הקבוצה השנייה קיבלה ייעוץ אורח חיים – כלומר מלבד הטיפול הרגיל כלל הטיפול מפגשים חודשיים של 10–15 דקות עם "יועץ אורח חיים" (lifestyle coach) – עוזר רופא שהוכשר לתפקיד. הקבוצה השלישית קיבלה ייעוץ מוגבר – כלומר נוסף לטיפול הרגיל ולייעוץ טופלו המשתתפים גם בטיפול תרופתי – תחליפי ארוחות (סלים-פאסט, כתחליף לשתי ארוחות וחטיף אחד ביום), sibutramine או orlistat לבחירתם.

המחקר כלל 390 משתתפים – מהם 79.7% נשים. הגיל הממוצע היה 51.5±11.5 שנים, המשקל הממוצע בתחילת המחקר היה 107.7±18.3 ק"ג, וה-BMI הממוצע היה 38.5±4.7. המשתתפים היו בעלי רמת השכלה גבוהה יחסית (95% בעלי השכלה תיכונית ומעלה). משתתפי קבוצת הייעוץ המוגבר שקלו פחות ממשתתפי הקבוצות האחרות בתחילת המחקר, ולכן הובא בחשבון המשקל ההתחלתי בעת ניתוח הנתונים. 86% מהמשתתפים השלימו את המעקב.

הירידה הממוצעת במשקל לאחר שנתיים היתה 1.7±0.7 ק"ג בקבוצה שקיבלה טיפול רגיל, 2.9±0.7 ק"ג בקבוצה שטופלה בייעוץ אורח חיים, ו-4.6±0.7 ק"ג בקבוצה שטופלה בייעוץ וטיפול תרופתי. ההבדל בין הקבוצה שטופלה בייעוץ וטיפול תרופתי לקבוצה שטופלה בטיפול רגיל היה מובהק סטטיסטית (אך לא ההבדלים בין הקבוצה שטופלה בייעוץ בלבד לבין אף אחת מהקבוצות האחרות). מרבית הירידה במשקל הושגה ב-12 החודשים הראשונים לטיפול.

לגבי הטיפול התרופתי, 67 משתתפים בחרו בתחליפי ארוחהֿ, 38 ב-sibutramine ו-24 ב-orlistat, אולם חלק מהמטופלים החליפו את הטיפול במהלך המחקר או הפסיקו אותו. כיוון ששיווק sibutramine הופסק במהלך המחקר (בשל היארעות מוגברת של אירועים קרדיווסקולאריים במטופלים) בוצע ניתוח נוסף של הנתונים מבלי לכלול את המטופלים שטופלו ב-sibutramine בשלב כלשהו במהלך המחקר (44 משתתפים). בקרב שאר 85 המשתתפים בקבוצת הייעוץ בשילוב עם טיפול תרופתי, הייתה הירידה הממוצעת במשקל 4.3±0.8 ק"ג לאחר שנתיים, ושוב נמצא הבדל מובהק בין קבוצה זו לבין קבוצת הטיפול ה"רגיל" אך לא בינה לבין קבוצת הייעוץ ללא טיפול תרופתי.

47.3% מהמטופלים בקבוצת הטיפול בייעוץ ותרופות, 29% מקבוצת הטיפול בייעוץ בלבד ו-24.6% מקבוצת הטיפול הרגיל השיגו ירידה של 5% ממשקלם ההתחלתי לאחר 12 חודשים (השיעור היה גדול יותר במידה מובהקת בקבוצת הטיפול המשולב לעומת שתי הקבוצות האחרות). לאחר 24 חודשים היה שיעור המשתתפים שהשיגו ירידה של 5% במשקלם 34.9%, 26.0% ו-21.5%, בשלוש הקבוצות בהתאמה, והבדל מובהק נמצא רק בין קבוצת הייעוץ בשילוב תרופות לבין קבוצת הטיפול הרגיל. המגמות לגבי ירידה של 10% במשקל היו דומות.

מבחינת שינוי בגורמי סיכון קרדיווסקולאריים, השיפור בהיקף המתניים וברמת HDL היה גדול יותר בקרב משתתפי קבוצת הטיפול המשולבֿ אולם שיעור הירידה בערכי LDL בקבוצה זו היה נמוך יותר.

החוקרים מסכמים כי טיפול משולב של ייעוץ לגבי אורח חיים וטיפול תרופתי יכול לסייע לחלק מהסובלים מהשמנה להפחית ממשקלם במידה משמעותית מבחינה קלינית, ירידה שייתכן שלא היו משיגים אם היו מקבלים הנחיה להפחתת משקל בלבד. יש להשוות בין אופן הטיפול המוצע במחקר זה לבין אופני טיפול אפשריים אחרים (כגון טיפול המבוסס על שימוש באינטרנט או בטלפון סלולרי).

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Wadden et. al., A Two-Year Randomized Trial of Obesity Treatment in Primary Care Practice, N Engl J Med. 2011 Nov 24;365(21):1969-79

נושאים קשורים:  מדד מסת הגוף,  עודף משקל,  השמנת יתר,  מחקרים
תגובות