פגים

התפתחות הפובאה בפגים – תיעוד באמצעות OCT

חוקרים הצליחו לתעד שלבים בהתפתחות הפובאה בקרב פגים באמצעות מכשיר OCT נייד

06.12.2011, 12:59

הפובאה אינה מגיעה לבשלות אנטומית או פונקציונלית עד הלידה. בדיקות היסטולוגיות של הפובאה בגיל ינקות הדגימו הימצאות של שכבות הרשתית הפנימיות (inner retinal layers - IRL), שאינן קיימות בפובאה הבשלה. נוסף לכך, השקע הפובאלי, האופייני בפובאה הבשלה, אינו קיים בזו של היילוד. כחלק מהבשלת הפובאה, שכבות ה-IRL נודדות ממרכז הפובאה החוצה (תנועה צנטריפוגלית) ותאי ה-cones נודדים מההיקף פנימה (תנועה צנטריפטלית).

מידע בנוגע להתפתחות השקע הפובאלי הצטבר בעיקר מנתיחות של עיניים לא אנושיות (ועיבוד היסטולוגי). המדידות במקרים אלו לוקות בחוסר דיוק בשל כיווץ הרקמה כתוצאה מתהליכי העיבוד שלה. המדידות גם נעשות בנקודת זמן בודדת ולכן אינן מתארות תהליך התפתחותי. מידע בנוגע למיקרואנטומיה של הפובאה של פגים חיים מתקבל בעיקר מתצלומי צבע של קרקעית העין ומצילומי פלואורסצין (במסגרת בדיקות סקירה ומעקב אחר retinopathy of prematurityי(ROP). מידע זה אינו רלוונטי בכל הקשור לשכבות הרשתית ככלל, והתפתחותן בפובאה בפרט. במחקר זה תיעדו לראשונה החוקרים באמצעות OCT נייד שלבים בהתפתחות הפובאה בקרב יילודים פגים.

במחקר נכללו 31 יילודים פגים בגיל 41-31 שבועות (postmenstrual). לאחר בדיקה להימצאות סימנים של ROP, צולמה הפובאה באמצעות OCT נייד במיטת היילוד ללא הרדמה (עד 8 OCT sessions). כקבוצת ביקורת ביצעו צילום OCT יחיד ל-9 ילדים בני 9-1 חודשים ו-15-2 שנים ול-9 מבוגרים.

אצל 18 מ-31 הפגים נמצא ממצא מפתיע של בצקת מקולרית ציסטית (cystoid macular edema - CME), ועל כן הוחלט על חלוקת המדגם לשתי קבוצות – פגים הסובלים מ-CME ופגים שאינם סובלים מ-CME.

כחלק מעיבוד התמונה המתקבלת מה-OCT בוצעה סגמנטציה סמי-אוטומטית של שכבות הרשתית. כמו כן נמדד העובי הפובאלי המרכזי ונותחו מפות תלת-ממדיות של מרכז המקולה.

בניגוד לפובאה של המבוגר, נצפו כמה סימנים לחוסר בשלות בפובאה של הפג היילוד: היעדר שקע פובאלי (פובאה שטוחה), הימצאות שכבות ה-IRL וקיום שכבת פוטורצפטורים יחסית דקה (הכי דקה במרכז הפובאה). מפות תלת-ממדיות הדגימו הסטה של שכבות הרשתית אל מחוץ למרכז הפובאה ככל שהפובאה הבשילה וכן הדגימו התפתחות הדרגתית של ה-inner/outer photoreceptor segment. כאמור לעיל, 58% מהיילודים שנבדקו פיתחו CME, ונמצא כי תינוקות אלו היו צעירים יותר ובמשקל קטן יותר בהשוואה לתינוקות ללא CME. הבדלים אלו לא נמצאו מובהקים סטטיסטית.

מחקר זה הוא הראשון מסוגו, ובמסגרתו התקבל מידע על התפתחות שכבות הרשתית בעין של אדם חי באמצעות OCT נייד. המחקר יכול לשמש בסיס לחקר התפתחות הפובאה באדם מתקופת הינקות ועד הבגרות.

ערך: ד"ר דידי פביאן

מקור:

Dynamics of Human Foveal Development after Premature Birth. Maldonado RS. et al., Ophthalmology. 2011 Sep 20. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  פגים,  פובאה,  OCT,  מחקרים
תגובות