חדשות

משרד הבריאות: מגמת הגירעונות בקופות החולים נמשכת

מן הדו"ח לסיכום פעילותן של ארבע קופות החולים בשנת 2010 עולה כי לראשונה מזה כמה שנים, מכבי ומאוחדת סיימו את השנה בגירעונות. נרשמה ירידה של 34% בגירעון של קופ"ח כללית

מכבי שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת סיימו את שנת 2010 בגירעון: מכבי בגירעון של כ-94 מיליון שקלים ומאוחדת בגירעון של כ-14 מיליון שקלים. שתיהן הציגו בשנים קודמות איזון ואף עודפים בתוצאות הפעילות שלהן.

גירעונה של שירותי בריאות כללית ירד בכ-34%, והסתכם בכ-123 מיליון שקלים לעומת כ-185 מיליון בשנת 2009. לאומית שירותי בריאות הייתה הקופה היחידה שסיימה עם עודף בתוצאות הפעילות שלה ב-2010, הכפול מהעודף בשנה הקודמת: כ-35 מיליון שקלים לעומת 16 מיליון. עם זאת, הדוחות הכספיים של לאומית ליום 31 בדצמבר 2010 מצביעים על גירעון נצבר בנכסים נטו בסך של כ-779 מיליון שקלים, כך שלמרות העודף בתוצאות הפעילות ב-4 השנים האחרונות, עדיין קיימת בעיה ביציבותה הפיננסית של הקופה.

פרטים אלו נמסרו על-ידי משרד הבריאות הבוקר (יום א') לרגל פרסום הדוח המסכם של פעילות קופות החולים לשנת 2010. הדו"ח הוכן עבור האגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי הבריאות והוא מציג את תוצאותיהן של ארבע קופות החולים על בסיס השוואתי.

משרד הבריאות מסר כי הדוחות הכספיים של הקופות לרבעון הראשון של 2011 ולמחצית הראשונה של השנה, מראים כי מגמת הגירעונות בתוצאות הפעילות שלהן נמשכת. על פי הדוחות ותחזיות הקופות, גם 2011 תסתיים בגירעון.

עוד מדגיש הדו"ח כי חל גידול של כ-6% בהוצאות האשפוז ושל כ-5% בהוצאות השכר. כמו כן חל גידול בהוצאות לרכישת שירותי מכונים ומעבדות פרטים ב-2010 לעומת ההוצאות המתואמות ל-2009. מנגד חלה ירידה בהוצאות מנהל ומשק ובהוצאות פיתוח, שהביאו לגידול של כ-4.1% בהוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים ושל כ-4.7% בהוצאות כלל המגזרים בכל הקופות.

בהוצאות על תרופות חל שינוי לא מהותי. ההוצאות על רכש שירותי אשפוז היוו ב-2010 כ-41.5% מסך הוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים, לעומת כ-40.7% ב-2009. הוצאות השכר היוו כ-26.4% מסך הוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים. ההוצאות על תרופות וציוד רפואי ירדו מכ-21.4% מסך כל הוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים ב-2009 לכ-20.9% בשנת 2010.

תגובת שירותי בריאות כללית: "הצמצום הגדול בגירעון ב-2010 מוביל ליעילות ניהולית ולגידול בנתח השוק. המציאות של 2011 מצביעה על מחסור חמור במקורות כספיים לקופות החולים כתוצאה מהסכמי שכר חדשים, עלות מחירי יום אשפוז והסכמים עם בתי החולים הממשלתיים. על המדינה לממן את בתי החולים הציבוריים של הכללית כמו שהיא מממנת את בתי החולים הממשלתיים".

תגובת קופת חולים מאוחדת: "הגירעון נובע בעיקרו משינויים רגולטוריים ובראשם שינוי נוסחת הקצאת כספי סל הבריאות בין קופות החולים. כן תרמה לגירעון העלייה התכופה והדרסטית בתעריפי האשפוז המפוקחים על-ידי המדינה, עלייה בשכר הרופאים ושחיקה מתמדת בעלות סל שירותי הבריאות המועברת לקופות. מגמות אלו צפויות להחמיר ב-2011."

תגובת מכבי שירותי בריאות: "הדו"ח הוא תעודת עניות למשרדי הבריאות והאוצר שדרדרו את מערכת הבריאות לגירעונות".

תגובת לאומית שירותי בריאות: "לאור התוצאות החיוביות, יורחב סל הביטוחים המשלימים ללקוחות".

לדו"ח המלא

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  קופת חולים מאוחדת,  מכבי שירותי בריאות,  קופות חולים בישראל,  שירותי בריאות כללית,  קופת חולים לאומית
תגובות
זאב בן חיים
06.12.2011, 17:32

שלום עמיתים
בקופות: אנא קצצו במשרות של המזכירות ועוזרות מזכירות ובשכר של המנהלים ותראו כיצד פלא הכל ישגשג!!שלא יהיה כדאי להיות מנהל (כלכלית)אלא ם יעבדו גם מול קהל ויתנו שרותים לקהל!
שכל קופה מחד גיסא תיהיה עם בסיס רחב במס' נותני שרותים לקהל ו מאידך מס' מנהלים קטן!אבל כיום ההיפך קורה-מס' מנהלים על גבי מנהלים -משכורות שמנות למנהלים לעומת בסיס נותני השרות מול הקהל!
עתה תיהיה להנהלות הזדמנות לאמר לקהל הרחב כי ההסכמים החדשים ימוטטו את תקציבי הקופות ולא ניהול כושל של ההנהלה ומשכורות שמנות למנהלים,משרות מיותרות של ניהול, לא ביחס הוגן למס' נותני השרות לקהל בפועל!
שלא "יעבדו עליכם" ההנהלות!
תקנו אותי אם אני טועה.!