הודעות רשמיות

הנחיות לשליחת אבסטרקטים ומקרים מעניינים | כנס האיגוד לרפואה גרעינית | 2012

הנחיות ומאפיינים למשלוח תקצירים ומקרים לדיון | מועד אחרון למשלוח: 16/01/2012

28.11.2011, 17:58

כנס האיגוד לרפואה גרעינית | 2012
2-4 פברואר 2012 | מלון גלי כנרת, טבריה

ועדה מדעית: פרופ. ידפת קראוס, ד"ר זהר קידר, ד"ר אלינור גושן
חברה מארגנת: Instyle Events

אבסטרקטים:

1. תוכן האבסטרקט יכיל תוצאות מחקר קליני באוכלוסיית חולים או מחקר בסיסי (לא תאור מיקרה או מיקרים בודדים).
2. מבנה האבסטרקט לפי הסדר המקובל: מבוא קצר, שיטות וחומרים, תוצאות, מסקנות.
3. האבסטרקט יכול להיות בעברית או אנגלית, לא יותר מעמוד אחד.
4. יש לשלוח עד המועד שנקבע. לא יתקבלו השנה אבסטרקטים מאחרים. על השולח לוודא קבלת אישור במייל מהסוקרים כי האבסטרקט הגיע אליהם.

מקרים מעניינים:
הצגת מקרה מעניין תכלול את המרכיבים הבאים:

1. רקע קצר- היסטוריית הנבדק והסיבה להפנייתו.
2. תאור המיפוי.
3. השאלות הנשאלות לנוכח המיפוי.
4. פענוח כולל אבחנה מבדלת.
5. אבחנה סופית של הנבדק וחשיבות המיפוי בפענוח מיקרה זה.

את האבסטרקטים ותקצירי המקרים המעניינים יש לשלוח בדו"אל לד"ר זהר קידר למייל

מועד אחרון לשליחת אבסטרקטים ומקרים מעניינים 16/01/2012

נושאים קשורים:  הודעות רשמיות
תגובות