דיכאון

חשיפה לביספנול A בהיריון גורמת להפרעות התנהגות, בעיקר בקרב בנות

עלייה ברמת הביספנול A בשתן של האם במהלך ההיריון נמצאה קשורה להיארעות מוגברת של הפרעות התנהגות

23.11.2011, 13:30

ביספנול Aי(BPA) הוא חומר שכיח במכלי מזון, ציוד רפואי, חומרים המשמשים ברפואת שיניים וכדומה. החשיפה אליו ברחבי העולם רבה, בעיקר דרך המזון (חשיפה באמצעות שאיפה או דרך העור שכיחה יותר בקרב המעורבים בייצור או בטיפול במוצרים המכילים BPA).

יש חשש כי BPA משפיע על התפתחות המערכת האנדוקרינית. ניסויים בבע"ח הראו כי חשיפה ל-BPA במהלך ההיריון השפיעה על התפתחות מערכת העצבים, ובעיקר על התנהגויות הנחשבות קשורות במין, כגון אגרסיביות, חרדה, חקרנות והתמצאות במרחב.

מחקר קודם מצא כי חשיפה ל-BPA במהלך ההיריון קשורה להיפראקטיביות ולתוקפנות בקרב ילדות בנות שנתיים. על מנת לברר אם מדובר בהפרעה חולפת ולבסס את התוצאות בחן מחקר פרוספקטיבי זה ילדים בני שלוש.

המחקר כלל בתחילה 468 נשים הרות, אולם רק 239 השלימו את המעקב המלא. ריכוזי BPA בשתן האם נבדקו פעמיים במהלך ההיריון ופעם נוספת תוך 24 שעות מהלידה. ריכוזי BPA בשתן של הילדים נבדקו שלוש פעמים, בגיל שנה, שנתיים ושלוש שנים. נוסף לכך נבדקו ריכוזי חומרים נוספים (מטבוליטים של ניקוטין ושל phtalates) בשתן האם. הפרעות התנהגות נבחנו באמצעות שני שאלונים BASC-2 ו-BRIEF-P, שמולאו על-ידי ההורים, וכוללים 134 ו-63 שאלות, בהתאמה. שאלונים אלו תוקפו במחקרים קודמים.

ריכוזי BPA בשתן של האמהות נשמרו יציבים במהלך ההיריון, והיו נמוכים מהריכוזים בשתן הילדים. הריכוז בשתן הילדים ירד עם הגיל, וירידה זו הייתה ברורה יותר לאחר סטנדרטיזציה לעומת ערכי קריאטינין.

נמצא קשר בין רמות BPA בשתן האם במהלך ההיריון לבין הציונים לגבי חרדה, היפראקטיביות ודיכאון בשאלון BASC לגבי הילד. הקשר היה מובהק יותר בקרב בנות לעומת בנים. לגבי היפראקטיביות, נמצאה עלייה בציונים לגבי בנות, אך ירידה לגבי בנים עם העלייה בריכוזי BPA בשתן. בשאלון BRIEF-P נמצאה עלייה בשליטה הרגשית והאינהיביציה עם העלייה ברמות ה-BPA בשתן האם.

לא נמצא קשר בין רמות BPA בשתן הילד לבין תוצאות השאלונים.

החוקרים מסכמים כי על פי תוצאות המחקר ייתכן כי חשיפה ל-BPA במהלך ההיריון קשורה להתנהגויות חרדתיות, דכאוניות והיפראקטיביות של הילד בגיל 3. הקשר מובהק יותר בקרב בנות לעומת בנים, ולפיכך ייתכן שבנות רגישות יותר לחשיפה ל-BPA במהלך ההיריון. עם זאת, חשיפה ל-BPA במהלך הילדות אינה משפיעה על התוצאות במבחני התנהגות. הדיון באשר להשפעה הטוקסית של BPA נמשך זה זמן רב, ותוצאות מחקר זה מעידות על השפעה כזו ועל הצורך במחקר נוסף.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Braun et. al., Impact of Early-Life Bisphenol A Exposure on Behavior and Executive Function in Children, Pediatrics. 2011 Nov;128(5):873-82.

נושאים קשורים:  דיכאון,  היפראקטיביות,  חרדה,  ביספנול A,  הפרעות התנהגות,  מחקרים
תגובות