הודעות הוועד

סיכום ישיבת הועד המרכזי של האיגוד: נובמבר 2011

ישיבת הועד המרכזי של האיגוד | נובמבר 2011

21.11.2011, 19:09

08 נובמבר 2011

ישיבת הועד המרכזי של האיגוד: נובמבר 2011

1. דווח על הכנס ה- 19 של האיגוד האירופאי למתמחים בפסיכיאטריה. בכנס זה לראשונה השתתפה ישראל כנציגה רשמית ובעלת זכות הצבעה. נושא הכנס היה "עתיד הפסיכיאטריה וההכשרה בעידן האינטרנט, עתיד הפסיכותרפיה, הפרמקולוגיה ושיפור המעקב באמצעות מיסרונים". תוכנית ההתמחות הישראלית במקום טוב ביחס למדינות מערב אירופה. ישראל הינה בין המדינות הספורות הדורשת מן המתמחים לעסוק במחקר ובפסיכותרפיה במהלך ההתמחות.

2. בקשה להוספת האפשרות לרוטציה בפסיכיאטריה בהתמחות בריאומטולוגיה הועברה לראש האיגוד הריאומטולוגי.

3. "מתן חוו"ד מטעם רופאים פסיכיאטריים עובדי מדינה, בהליכים כנגד המדינה", הועבר לאישור הגורמים המוסמכים במשרד הבריאות ובפרקליטות המדינה.

4. תמונה ועדת בחירות ליו"ר האיגוד הנכנס, יפורסם קול קורא להגשת מועמדות והקריטריונים הנדרשים.

5. אושרה ההצעה לפניה לחברות הנסיעות להנחה בנסיעות ואירוח לחברי האיגוד.

6. עמדת האיגוד, לטיפול ע"י פסיכיאטרים בעברייני מין הינה, שכל פסיכיאטר מומחה יוכל לעסוק בתחום זה ללא צורך בכל אישורים או בהכשרות נוספות.

7. תופעל ועדה משותפת לאיגוד ולפורום מנהלי המרכזים לבריאות הנפש, להמשך הטיפול בתנאי עבודת הרופאים במסגרת ההסכם שאושר. נציגי האיגוד בועדה, פרופ' משה קוטלר, פרופ' יובל מלמד, דר' מרנינה שוורץ ופרופ' צבי פישל.

כנסים צפויים:

- 1-3/12/11 - "יחסי מטפל מטופל", אילת
- 15-17/12/11 - "הטיפול בהתמכרויות", אחוזת אסיינדה
- 24/12/11 - "היבט רפואי ומשפטי של גילוי עריות", צפון
- 5-7/01/12 - "פסיכיאטריה וכלכלה", טבריה
- 16-18/02/12 - "טיפול בהפרעות אפקטיביות", ים-המלח
- 15-17/05/12 - כנס איגוד מרכזי, ת"א

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות