האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית

קשר הפוך בין אלרגיות או רמות גבוהות של IgE לבין הסיכון לסרטן מוח

קשר זה זוהה ב-4 מחקרי קוהורט פרוספקטיביים שבחנו את הקשר בין רמת ה-IgE לגליומה

20.11.2011, 12:17

במחקרי תצפית נמצא קשר הפוך בין רמות גבוהות של אימונוגלובולין E בסרום (IgE) עקב אלרגיות, לבין הסיכון לגליומה (סרטן מוח). למרות העקביות במחקרים הבוחנים היסטוריה של אלרגיות וגליומה, לא היה ברור אם אלו הם קשרים סיבתיים. קשר הפוך בין רמות IgE בסרום לסיכון לגליומה דווחו במחקר מקרה-ביקורת גדול, אך סיבתיות הפוכה והשפעות טיפול נותרו הסברים פוטנציאליים לממצאים אלו.

החוקרים איחדו נתונים מארבעה מחקרי קוהורט פרוספקטיביים והשתמשו במודל מקרה-ביקורת מקונן כדי לבחון את הקשר בין אלרגיה לגליומה. החוקרים כללו אנשים הסובלים מגליומה, שאותרו מתוך נתוני תיעוד רפואיים או פתולוגיים או מתוך תעודות פטירה ושהיו דגימות דם זמינות שלהם טרם האבחנה. החוקרים הצמידו לכל מקרה בקבוצת הניסוי, 3 מקרי ביקורת, והמספרים הסופיים לניתוח היו 169 מקרים בקבוצת הניסוי ו-520 בקבוצת הביקורת.

רמות של כלל ה-IgE, של IgE הקשור ספציפית לאלרגן מזון, ושל IgE הקשור ספציפית לאלרגן נשימתי נמדדו באמצעות בדיקה פלואורוסנטית רגישה מאוד. יחסי הסיכונים (ORs) ורווחי סמך של 95% חושבו תוך שימוש בניתוח רגרסיה לוגיסטית מותנה. ניתוחים מרובדים בוצעו לפי קוהורט של לידה וגיל.

רמות כוללות גבוהות גבוליות של IgEי(25–100 kU/L) הראו קשר הפוך משמעותי סטטיסטית לגליומה (OR = 0.63, 95% CI = 0.42 to 0.93), אך לא נמצא קשר בין רמות גבוהות של IgEי(>100 kU/L) לגליומה (OR = 0.98, 95% CI = 0.61 to 1.56). בהשוואה לרמות קליניות נורמליות של IgE הקשר בין גליומה לכלל רמות ה-IgE היה עקבי עבור גברים ונשים. קשרים הפוכים ללא משמעות סטטיסטית נמצאו עבור רמות גבוהות של IgE בקרב אנשים שנולדו לפני 1930(OR = 0.67, 95% CI = 0.34 to 1.34) וכאשר האנליזות צומצמו למקרים של פאטאליות גבוהה (מקרים שנפטרו בתוך שנתיים מהאבחנה) בקבוצת הגליומה (OR = 0.64, 95% CI = 0.34 to 1.19) בהשוואה לאנשים עם רמות קליניות נורמליות של IgE .
לא נצפו קשרים מסוג זה עבור רמות של IgE הקשור ספציפית לאלרגן מזון, ושל IgE הקשור ספציפית לאלרגן נשימתי.

החוקרים הסיקו כי הממצאים הפרוספקטיביים של ניסוי זה תואמים מחקרים רטרוספקטיביים אחרונים ותומכים בקשר בין הרמות הכוללות של IgE לגליומה, אך קשר זה מצריך בירור נוסף.

מקור:

Prediagnostic Plasma IgE Levels and Risk of Adult Glioma in Four Prospective Cohort Studies: Federico CF. et al., J Natl Cancer Inst. 2011 Oct 18. Advance Online Publication.

??????? ?? ???? ?????? ?? IgE ?????? ???? ???? ?? ?????? ????? ??? (??????)
???? ????-????? ??  IgE ?????? ??????? ????????, ?-4 ?????? ???????? ????????????J Natl Cancer I.
???? ?????? ?? ?????????????? E ?????? (IgE) ??? ???????, ????? ?????? ????? ?????? ????? ???? ?? ????? ??????? (???? ???). ????? ??????? ?? ??? ?????? ??????? ???????? ?? ??????? ???????, ????? ?????, ??? ??? ?? ????? ???????. ??? ???? ??? ???? IgE ?????? ?????? ??????? ????? ????? ????-?????? ????, ?? ??????? ?????  ??????? ????? ????? ?????? ??????????? ??????? ???.
??????? ????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ??????? ????? ????-?????? ????? ??? ????? ?? ???? ??? ?????? ???????. ??????? ???? ????? ?? ??????, ?????? ???? ????? ????? ??????? ?? ????????? ?? ???? ?????? ????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ??????. ??????? ????? ??? ???? ?????? ??????, 3 ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ??? 169 ????? ?????? ?????? ?-520 ?????? ???????.
????  ?? ??? ?-IgE, ??IgE  ????? ??????? ?????? ????, ??? IgE  ????? ??????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ???????????? ????? ????. ???? ??????? (ORs) ??????? ??? ?? 95% (CIs) ????? ??? ????? ?????? ?????? ???????? ?????. ??????? ??????? ????? ??? ???????? ?? ???? ????.
???? ?????? ?????? ??????? ??  IgE (25ヨ100 kU/L) ???? ??? ????, ??????? ???????? ?? ??????                     (OR = 0.63, 95% CI = 0.42 to 0.93) ?? ?? ???? ??? ??? ???? ?????? ?? IgE  (>100 kU/L)  ???????             (OR = 0.98, 95% CI = 0.61 to 1.56) ??????? ?? ???? ??????? ???????? ?? IgE  (<25 kU/L). ???? ??? ?????? ???? ???? ?-IgE  ??? ????? ???? ????? ?????. ????? ?????? ??? ?????? ???????? ????? ???? ???? ?????? ?? IgE ???? ????? ?????? ???? 1930(OR = 0.67, 95% CI = 0.34 to 1.34) ????? ???????? ?????? ?????? ?? ???????? ????? (????? ?????? ???? ?????? ???????) ?????? ???????                                         (OR = 0.64, 95% CI = 0.34 to 1.19) ??????? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ??IgE . ?? ????? ????? ???? ???? ??IgE  ????? ??????? ?????? ????, ??? IgE  ????? ??????? ?????? ??????.
???????? ????? ?? ??????? ????????????? ?? ????? ?? ??????? ?? ?????? ????????????? ??????? ??????? ???? ??? ????? ??????? ?? IgE ???????, ?? ??? ?? ????? ????? ????.
????: Prediagnostic Plasma IgE Levels and Risk of Adult Glioma in Four Prospective Cohort Studies: Federico CF. et al., J Natl Cancer Inst. 2011 Oct 18. Advance Online Publication.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010181
??????????, ??????????
???? ??? (??????), ???????, IgE

נושאים קשורים:  האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית,  אלרגיה,  IgE,  סרטן מוח,  גליומה,  מחקרים
תגובות