חדשות

הר"י: יש להעלות בדחיפות את תקציב סל הבריאות ל-600 מיליון שקל

ההסתדרות הרפואית פרסמה נייר עמדה בנושא לקראת דיון בוועדת הכספים של הכנסת. כמו כן היא קוראת לתיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי

ועדת סל התרופות

ההסתדרות הרפואית פרסמה היום (יום ג') נייר עמדה בנושא הרחבת סל הבריאות לשנת 2012 לקראת דיון בועדת הכספים של הכנסת. עמדת הר"י היא שעל הממשלה להקצות באופן מיידי לא פחות מ-600 מיליון שקל לתקציב סל הבריאות, ולא להסתפק ב-300 מיליון שהועמדו לרשות הסל.

הר"י, כך נאמר בנייר העמדה, קובעת כי מחויבותה של מדינת ישראל למערכת בריאות ציבורית היא נדבך מרכזי בתפיסת עולם רחבה יותר של צדק חברתי, הדוגלת בסולידריות ובערבות הדדית. עלותו של סל שירותי הבריאות ועדכונו בהתאם לצרכי הבריאות של האוכלוסייה אמורים לשקף תפיסת עולם זו באמצעות מדיניות ממשלתית מתאימה.

על אף האמור לעיל, מאז שנחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת תשנ"ד (1994), הולכת ונשחקת ההשקעה הציבורית בבריאות, ובמקביל גדלות הוצאותיהם הפרטיות של האזרחים. חמורה במיוחד הפגיעה בתקציב סל שירותי הבריאות, אשר סובל ממחסור מתמיד במשאבים כתוצאה מהקצאת משאבים מעוותת וחסרה, המאלצת חולים ומטופלים רבים לוותר על תרופות, טכנולוגיות ושירותים רפואיים חיוניים.

על סמך הממצאים הרבים המפורטים בנייר העמדה, קוראת הר"י לממשלת ישראל להקצות באופן מיידי 600 מיליון שקל לכל הפחות לתקציב סל שירותי הבריאות, לצורך הוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות. המדובר ב- 2% מעלותו הכוללת של הסל, העומדת כיום על כ-30 מיליארד ש"ח.

עוד ממליצה הר"י לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי כך שיכלול מנגנון עדכון טכנולוגי קבוע בשיעור של 2% לפחות מתקציב הסל, וזאת בהתאם להצעות חקיקה קודמות בנושא. נוסף לכך קוראת ההסתדרות הרפואית לעדכן את המקדם הדמוגרפי ואת מקדם יוקר הבריאות, באופן שישקף את עלותו האמיתית של הסל, וכך תימנע שחיקתו, בהתאם להמלצותיהם של הגופים המקצועיים שדנו בנושא.

עדכון סל שירותי הבריאות 2012 – עמדת ההסתדרות הרפואית

נושאים קשורים:  חדשות,  סל הבריאות,  חוק ביטוח בריאות,  ועדת הכספים של הכנסת,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות