ברדיקרדיה

ברדיקרדיה לא סימפטומטית מעל גיל 60 אינה מעלה את הסיכון לתמותה

מחקר שהשווה בין מטופלים שנמצאה אצלם ברדיקרדיה לא סימפטומטית לבין מטופלים בעלי קצב לב של 60–70 פעימות לדקה מעל גיל 60, לא מצא סיכון מוגבר לתמותה בקרב המטופלים הסובלים מברדיקרדיה

20.11.2011, 20:33

ברדיקרדיה עלולה להיגרם מסיבות שונות בעלות משמעות פרוגנוסטית שונה כגון כושר גופני גבוה, שהוא בעל משמעות פרוגנוסטית חיובית, הפרעה בתפקד ה-SA node בלבד, שהיא ניטראלית, או הפרעה בתפקוד ה-SA node בשל מחלה קרדיאלית אחרת, שהיא בעלת משמעות שלילית. מחקר זה בחן את מידת החשיבות הקלינית של ברדיקרדיה לא סימפטומטית, ואת הקשר בינה לבין הצורך בהשתלת קוצב לב בעתיד ולבין תמותה כללית.

המחקר בחן את כל המטופלים בבית חולים בארה"ב (Northwestern university hospital) שעברו בדיקת אק"ג במחלקה פנימית או קרדיולוגית, היו מעל גיל 60 ולא עברו השתלת קוצב תוך שבועיים מהבדיקה. בסה"כ זוהו 470 מטופלים שנמצאה אצלם ברדיקרדיה לא סימפטומטית (קצב לב <55 פעימות לדקה, ללא השתלת קוצב תוך שבועיים מהבדיקה), ו-2,090 מטופלים בעלי קצב לב של 60–70 פעימות לדקה, שהיו קבוצת ביקורת. נתונים אודות השתלת קוצב התקבלו מבסיסי הנתונים של בית החולים ושל שלוש יצרניות הקוצבים הגדולות, ונתוני תמותה התקבלו ממרשם התושבים.

קבוצת המטופלים הסובלים מברדיקרדיה כללה יותר גברים, וקצב הלב הממוצע היה 50±4 פעימות לדקה (לעומת 65±3 לדקה בקבוצת הביקורת). הגיל הממוצע היה 71 בשתי הקבוצות. משך המעקב הממוצע היה 7.2±2.9 שנים.

9% מקבוצת הסובלים מברדיקרדיה, לעומת 5% מקבוצת הביקורת, עברו השתלת קוצב. אולם הסיכון להשתלת קוצב בקבוצת המחקר החל להיות גבוה יותר מהסיכון בקבוצת הביקורת רק לאחר 4 שנות מעקב. באנליזה רבת משתנים, נמצאה עלייה של 0.67 בסיכון היחסי להשתלת קוצב עבור כל עלייה של 10 פעימות לדקה בקצב הלב (95%CI 0.50-0.91, p=0.009).

28% מקבוצת המחקר ו-30% מקבוצת הביקורת נפטרו במהלך המעקב. הסיכון לתמותה לא נמצא מוגבר בקבוצת הביקורת (hazard ratio 0.87, 95%CI 0.72-1.04, p=0.13). באנליזה רבת משתנים, נמצא סיכון נמוך יותר לתמותה בקבוצת המחקר (hazard ratio 0.78, 95%CI 0.65-0.94, p=0.01).

החוקרים מסכמים כי העלייה בסיכון להשתלת קוצב בקרב הסובלים מברדיקרדיה אסיטמפטומטית מעל גיל 60 היא קלה בלבד (כ-1% לשנה), ומתחילה להתבטא רק לאחר ארבע שנים. הסיכון לתמותה בקבוצה זו אינו מוגבר (וייתכן כי הוא אפילו מופחת).

המחקר לא כלל נתונים באשר למחלות רקע ולטיפול תרופתי.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:

Goldberger et. al., Significance of Asymptomatic Bradycardia for Subsequent Pacemaker Implantation and Mortality in Patients >60 Years of Age, The American Journal of Cardiology 2011 Sep 15;108(6):857-61

נושאים קשורים:  ברדיקרדיה,  קוצב לב,  ברדיקרדיה לא סימפטומטית,  מחקרים
תגובות