משפט

ביהמ"ש העליון קיבל תביעה לקבלת תגמולים בהתאם לחוק הנכים (תגמולים ושיקום)

ביהמ"ש העליון קבע כי לצורך הוכחת קשר סיבתי-משפטי בין התפרצות מחלה קונסטיטוציונלית לבין השירות במשטרה, די לתובע אם יוכיח התרחשותו של אירוע חריג ויוצא דופן שאירע במהלך שירותו ובקשר עם שירותו

המטופל, יליד 1952, שירת במשטרת ישראל עד לפרישתו בינואר 2003. המטופל שימש כמפקד בפועל של משטרת התנועה במחוז מרכז וב-29.3.96 אושפז לאחר שלקה באוטם נרחב וקשה בשריר הלב. עקב כך דורש המטופל להכיר בו כנכה על פי חוק הנכים, בטענה כי מחלתו נגרמה תוך שירותו במשטרת ישראל ובגללו. לשם חיזוק טענתו הוא הציג שני אירועים שגרמו להתפרצות המחלה: ב-28.3.96 התעמת המטופל עם מפקדו בחריפות ובצהרי אותו יום נודע למטופל כי אדם אחר מונה לתפקיד שהובטח לו.

תביעת המטופל נדחתה ולפיכך הוגש ערעור לוועדת הערעורים לפי חוק הנכים. הוועדה לא עסקה במחלוקות העובדתיות השונות שהועלו, ואף לא במחלוקות הרפואיות בין המומחים, שכן לטעמה לא התקיים הפן האובייקטיבי של הקשר הסיבתי-משפטי הנדרש בין המחלה לבין השירות במשטרה, ומשכך דחתה הוועדה את הערעור. על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב וגם הוא נדחה מאותן נסיבות.

בית המשפט העליון קיבל את התביעה וקבע כי התקיים הקשר הסיבתי-משפטי הנדרש, וזאת מהטעמים הבאים:
בית המשפט הסתמך על הלכת אביאן (דנ"א 5343 קצין התגמולים נ' אביאן, פ"ד נו(5), 732. (2002)) וקבע כי מחלה קונסטיטוציונלית היא מחלה שמקננת רדומה בגופו של אדם ומתפרצת בנקודת זמן מסוימת, וכי לצורך הוכחת הקשר הסיבתי-משפטי בין התפרצות מחלה קונסטיטוציונלית לבין השירות, די לתובע אם יוכיח התרחשותו של אירוע חריג ויוצא דופן שאירע במהלך שירותו ובקשר עם שירותו, ואין צורך כי אירוע זה יהיה ייחודי לחיים הצבאיים, אלא כי יהיה חריג יחסית לשגרת השירות של אותו חייל.

לא הייתה מחלוקת בין הצדדים באשר לתיאור האירועים שחווה התובע יום לפני אשפוזו, ועל כן סווגו הללו כאירועים חריגים וחריפים המקיימים את דרישת הקשר הסיבתי-משפטי, וזאת במידה שיוכח קשר סיבתי-עובדתי. לאור האמור הוחזר התיק לוועדת הערעורים לצורך קביעתו של קשר סיבתי-עובדתי.

רע"א 8138/07 שמואל פאר נ' קצין התגמולים משרד הביטחון (פסק הדין ניתן ביום 21.6.11, על-ידי השופטים א' ריבלין, ע' ארבל וח' מלצר).

נושאים קשורים:  משפט,  אוטם שריר הלב,  בית המשפט העליון,  חוק הנכים
תגובות