מלנומה

מלנומה: שיפור בדיוק באבחנה בעקבות שימוש בטכניקות חדשות

הדיוק באבחון מלנומה במרפאות ייעודיות לאבחון סרטן עור עלה בעשור האחרון, כנראה כתוצאה משימוש בטכניקות חדשות כגון דרמטוסקופיה וניטור דיגיטלי

09.11.2011, 08:24

כריתה מוקדמת היא הדרך היחידה למנוע תמותה כתוצאה ממלנומה, אולם כריתה מיותרת של נגעים שפירים גורמת לתחלואה מיותרת ומעלה את הנטל הכלכלי הכרוך בבדיקות סקר לאיתור מלנומה. אחד המדדים החשובים לבדיקת מידת הדיוק בזיהוי מלנומה הינו NNEי(Number needed to excise) – כלומר מספר הנגעים הנכרתים ביחס למספר הנגעים הממאירים. ערכי NNE בספרות נעים בין 20 עד 40 במרפאות שאינן ייעודיות לאבחון סרטן עור ל-4 עד 18 בקרב רופאי עור מומחים במרפאות ייעודיות.

מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את המגמות באבחון מלנומה בשנים 1998–2007 ואת השינויים בעקבות כניסתן לשימוש של טכניקות חדשות – דרמטוסקופיה וניטור דיגיטלי.

במחקר השתתפו 23 מרכזים קליניים מ-13 מדינות. 21 מרכזים קליניים ייעודיים לאבחון וטיפול במלנומה ושתי יחידות דרמטופתולוגיה, שבהן נבחנו דגימות הן ממרכזים ייעודיים והן ממרכזים רפואיים שאינם יעודיים לטיפול בנגעי עור. בסה"כ אובחנו 17,172 מקרי מלנומה ו-283,043 שומות מלנוציטיות (melanocytic nevi).

ערכי ה-NNE הכלליים היו 8.7 במרפאות ייעודיות ו-29.4 במרפאות לא ייעודיות. במהלך העשור חל שינוי משמעותי בערכי NNE במרפאות הייעודיות – ירידה מ-12.8 ל-6.8, וירידה שנתית של 0.6 (95%CI 0.4-0.7 Ptrend<0.001). לעומת זאת במרפאות לא ייעודיות לא חל שינוי משמעותי בערכי NNE במהלך העשור (נראתה ירידה קלה מ-31.9 ל-28.5, אך היא לא נמצאה משמעותית מבחינה סטטיסטית).

ערכי ה-NNE הגבוהים ביותר נמצאו אצל נבדקים צעירים (בעיקר מתחת לגיל 40), שאצלם מלכתחילה הסיכון למלנומה ולנגעים באזור החזה והגניטליה נמוך יותר.

הגורם העיקרי לשינוי בערכי NNE במרפאות ייעודיות היה עלייה במספר מקרי המלנומה שאובחנו (עלייה של 1.4% לשנה), ועלייה בהתאם בשיעור הנגעים הממאירים מתוך כלל הנגעים שנכרתו. לטענת החוקרים לא ניתן לייחס זאת לעלייה כללית בשכיחות מלנומה באוכלוסייה, שכן במקרה כזה הייתה צפויה מגמה דומה גם במרפאות שאינן ייעודיות, ולמעשה במרפאות אלו נראתה ירידה קלה בשיעור מקרי המלנומה המאובחנים במהלך העשור. החוקרים מייחסים את השינוי לבדיקות סקר של אנשים הנמצאים בסיכון גבוה למלנומה, וכן לשימוש גובר בדרמטוסקופיה במרפאות הייעודיות.

החוקרים מציינים כי שימוש בדרמטוסקופיה משפר משמעותית, על-פי מחקרים קודמים, את הדיוק באבחנת מלנומה – הרגישות בבדיקה דרמטוסקופית היא 90% לעומת 71% בבדיקה רגילה (התבוננות בנגע ללא סיוע של מכשירים), והספציפיות היא 90% לעומת 81%. השימוש בטכניקה זו אמנם לא נבדק במחקר זה, אולם הוא הלך וגבר במהלך העשור הרלוונטי, בעיקר במרפאות ייעודיות, ומחקר קודם הראה כי חלה ירידה משמעותית ביחס בין נגעים שפירים לנגעים ממאירים שנכרתו על-ידי רופאים במרפאות ייעודיות שהשתמשו בטכניקה זו (אך לא על-ידי רופאים שלא השתמשו בה). החוקרים מציינים גם כי שימוש בטכניקת הניטור הדיגיטלי יכול להוביל לירידה בכריתות מיותרות של נגעים שפירים.

לסיכום – במהלך העשור 1998–2007 חלה ירידה משמעותית ב-NNE רק במרפאות ייעודיות לאבחון וטיפול במלנומה, והחוקרים מייחסים את הירידה לשימוש הגובר בדרמטוסקופיה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:

Argenziano et al. Accuracy in melanoma detection: A 10-year multicenter survey, Journal of the American Academy of Dermatology. 2011 Oct 5. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  מלנומה,  רפואת עור,  דרמטוסקופיה,  אבחון מלנומה,  ניטור דיגיטלי,  מחקרים
תגובות