דיכאון

לא נמצא קשר ישיר בין שימוש בוארניקלין לתופעות לוואי רגשיות או קוגנטיביות

במחקר כפול-סמיות ואקראי נבחנו ההשפעות של שימוש קצר-טווח בוארניקלין על עיבוד רגשי וקוגניטיבי בקרב מבוגרים בריאים לא מעשנים

וארניקלין (צ'מפיקס, פייזר) היא תרופה אפקטיבית, הנרשמת במקרים רבים להפסקת עישון, אך נקשרה להופעת תסמינים דיכאוניים והתנהגות אובדנית. עם זאת, לא ברור אם שינויים אלה במצב הרוח ובהתנהגות קשורים באופן ישיר לשימוש בוארניקלין, נגרמים כתוצאה מהפסקת העישון עצמה או משקפים שיעורי דיכאון ואובדנות בקרב מעשנים, ללא קשר לטיפול.

כדי לחקור את ההשפעה של וארניקלין על מצב הרוח וההתנהגות, ללא תלות בעישון ובהפסקת עישון, העריכו החוקרים את ההשפעות של וארניקלין על עיבוד רגשי (סמן ביולוגי של השפעות דיכאוניות), על תגובתיות רגשית לזעזוע, על אימפולסיביות (הקשורה להתנהגות אובדנית) ועל ביצועים קוגניטיביים, בקרב לא מעשנים.

החוקרים השתמשו בניסוי במתכונת כפולת-סמיות ואקראית. וארניקלין או אינבו ניתנו לאנשים בריאים במשך 7 ימים (0.5 מ"ג/יום בשלושת הימים הראשונים ואחר כך 1 מ"ג/יום). העיבוד הרגשי והקוגניטיבי הוערך באמצעות סדרה של משימות ממוחשבות ותיעוד של תגובתיות רגשית לזעזוע.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

41 אנשים חולקו באקראי לקבוצות הניסוי ו-38 מהם נכללו באנליזה. קבוצת הוארניקלין לא הייתה שונה מקבוצת האינבו, במושגים של הטיות שליליות בעיבוד רגשי או במצב רוח, אך בהשוואה לאינבו, קבוצת הוארניקלין זכתה לניקוד גבוה יותר, לגבי זיכרון עבודה וזיכרון הצהרתי.

החוקרים הסיקו כי שימוש קצר-טווח בוארניקלין לא משפיע על הטיות שליליות בעיבוד רגשי או באימפולסיביות, בקרב לא מעשנים, ולכן, אינו אחראי באופן ישיר להתנהגות דיכאונית או לסיכון לאובדנות. יחד עם זאת, וארניקלין עשוי להיות בעל השפעות המשפרות ביצועים קוגניטיביים.

מקור:

Effects of Short-Term Varenicline Administration on Emotional and Cognitive Processing in Healthy, Non-Smoking Adults: A Randomized, Double-Blind, Study: Mocking RJ. et al., Neuropsychopharmacology. 2012 Oct 17. Advanced Online Publication.

נושאים קשורים:  דיכאון,  הפסקת עישון,  וארניקלין,  מחקרים
תגובות