בג"ץ

למרות הסכמת האוצר והמתמחים לחדש את המו"מ, טרם נקבע מועד לכך

שופט בג"צ חנן מלצר הורה למתמחים ולמדינה לשוב מיד למו"מ מזורז למשך שבועיים, ורק אחריו הוא יקבע את עמדתו. כן הורה לאפשר לכל מתמחה שירצה להתפטר באופן אישי ואמתי ללא התניה לעשות כן

משבר המתמחים

למרות החלטת בג"צ מיום חמישי, שבה הביעו האוצר והמתמחים נכונות לחדש את ההידברות ביניהם באופן מזורז למשך שבועיים – טרם נקבע מועד לחידוש המו"מ. ביום חמישי כתב שופט בית המשפט העליון חנן מלצר בהחלטתו "הנני תקווה לטובת הכול שההידברות משום דרכי שלום תעלה יפה".  השופט מלצר אמר כי לאחר שעיין בהודעות שמסרו שני הצדדים, מצא את הנכונות העקרונית לשוב להמשך הבוררות מבורכת. הוא הורה לקיים מגעים מרוכזים ומזורזים ולדווח לו עליהם לא יאוחר מ-10 בנובמבר. רק לאחר קבלת הדיווח במועד הנ"ל יחליט בדבר דרך המשך הטיפול בעתירה.

פרקליטות המדינה נתבקשה ללוות את הליך ההידברות "ולהביא את הערות בית המשפט מהדיון שהתקיים בפני ראש הממשלה ושר הבריאות, שר האוצר וסגן שר הבריאות "כדי שינחו את צוות המשא ומתן מטעמם גם בהתחשב בדברים שנאמרו בדיון". כזכור, בדיון העיר השופט מלצר כי ההסכם איננו קדוש. בהחלטתו הוא התעלם מאי-הסכמת הצדדים על התנאים שבהם יחודש המשא ומתן, ובעיקר התנגדות האוצר לעסוק בקיצור משך הסכם השכר הקיבוצי שנחתם עם ההסתדרות הרפואית. עם זאת, על-פי ההחלטה, במהלך ההידברות יעסקו רק בענייני המתמחים, לרבות שיפור בתנאי עבודתם, שכרם ומתן מענקים.

כן ציין השופט מלצר כי הוא רשם לפניו את הצהרות באי כוח המדינה ושירותי בריאות כללית, ולפיהן מתמחה שיבקש להתפטר אישית ובאופן אמתי מעבודתו בבית חולים של המדינה והכללית, זאת ללא שוב (בתקופה הנראית לעין) וללא התניה כלשהי ביחס לתנאי העבודה – יורשה לעשות כן.

נושאים קשורים:  בג"ץ,  משרד האוצר,  מחאת המתמחים,  חנן מלצר,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות