מיגרנה

מניעת מיגרנה ללא תרופות? פעילות גופנית עשויה למנוע מיגרנה

מחקר זה השווה בין היעילות של פעילות גופנית במניעת מיגרנות ליעילות של מנוחה או נטילת טופירמאט

24.10.2011, 18:06

מחקר זה העריך את ההשפעות של פעילות גופנית על מניעה של מיגרנה. בניסוי אקראי ומבוקר בקרב מבוגרים הסובלים ממיגרנה, השוו החוקרים בין ביצוע פעילות גופנית במשך 40 דקות 3 פעמים בשבוע לבין מנוחה, בהתאם לתכנית מתועדת או לשימוש יומי בטופיראמאט (Topiramate), שמינונו הועלה עד למינון הגבוה ביותר הנסבל על-ידי המשתמש (מקסימום 200 מ"ג ליום).

תקופת הטיפול נמשכה 3 חודשים ומצב המיגרנה, איכות החיים, רמת הפעילות הפיזית וצריכת החמצן נבחנו. משתנה היעילות הראשי היה ירידה במספר הממוצע של התקפי המיגרנה במהלך החודש האחרון של הטיפול בהשוואה לתחילת הניסוי.

91 חולים חולקו באקראי ונכללו בניתוח "כוונה לטפל". משתנה היעילות הראשי הראה ירידה ממוצעת של 0.93 התקפים (95%iC,י0.31–1.54) בקבוצת הפעילות הגופנית, ירידה ממוצעת של 0.83 התקפים (95%iCI,י0.22–1.45) בקבוצת המנוחה וירידה ממוצעת של 0.97 התקפים בקבוצת הטופיראמאט (95%iCI,י0.36–1.58). לא נמצא הבדל משמעותי בין הקבוצות (p = 0.95).

החוקרים הסיקו כי פעילות גופנית עשויה להיות אפשרות לטיפול מונע של מיגרנה לחולים שאינם מוצאים תועלת בטיפול תרופתי יומיומי או שאינם מעוניינים לקבל טיפול כזה.

מקור:

Exercise as migraine prophylaxis: A randomized study using relaxation and topiramate as controls: Varkey E et al., Cephalalgia. 2011 Sep 2. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  מיגרנה,  טופיראמאט,  פעילות גופנית,  מחקרים
תגובות