סוכרת

טיפול בטמוקסיפן עשוי להגביר את הסיכון לסוכרת

במחקר מבוסס אוכלוסייה נמצא קשר בין טיפול בטמוקסיפן לבין סוכרת בקרב נשים מבוגרות ששרדו מסרטן שד

24.10.2011, 17:50

מתרבות העדויות הקושרות סרטן שד וסוכרת, אך מעט מחקרים בחנו את הקשר בין טיפולים לסרטן והסיכון לסוכרת. טמוקסיפן עלול להעלות היארעות סוכרת בשל השפעותיו מעכבות האסטרוגן. מחקר זה בחן אם טיפול בטמוקסיפן בשורדות מבוגרות של סרטן שד, קשור לעלייה בסיכון לסוכרת.

מחקר מקרה-ביקורת זה השתמש בנתונים ממסדי נתונים מבוססי אוכלוסייה באונטריו, קנדה, לצורך זיהוי של נשים בנות יותר מ-65 שנה שסבלו מסרטן שד בשלב מוקדם, בין 1 באפריל 1996 ל-31 במרץ 2006. בקבוצת הניסוי היו נשים שאובחנו כחולות סוכרת במהלך מעקב (31 מרץ, 2008) וכל מקרה הותאם מבחינת הגיל, לעד 5 מקרי ביקורת של נשים שלא פיתחו סוכרת. לאחר התאמה לגורמי סיכון אחרים, החוקרים בחנו את הסבירות לחלות בסוכרת בקרב משתמשות של טמוקסיפן וכאלה שלא משתמשות בטמוקסיפן, בהתבסס על מרשמים בעת אבחון הסוכרת. החוקרים אף השוו סיכון לסוכרת בקרב משתמשות במעכבי ארומאטאז לעומת כאלו שלא משתמשות.

מתוך 14,360 שורדות מסרטן שד, בגיל ממוצע של 74.9 שנים, 1,445 (10%), פיתחו סוכרת בתקופת מעקב ממוצעת של 5.2 שנים. טיפול בטמוקסיפן נקשר לסיכון גבוה יותר משמעותית לחלות בסוכרת בהשוואה לטיפול ללא טמוקסיפן (יחס סיכון מותאם 1.24, CIי95%, 1.08-1.42, P=0.002). לא נמצא קשר בין טיפול במעכב ארומאטאז לסוכרת.

החוקרים הסיקו כי טיפול בטמוקסיפן קשור לעלייה בהיארעות של סוכרת בקרב שורדות סרטן שד מבוגרות יותר. ממצאים אלו מרמזים כי טיפול בטמוקסיפן עשוי להגביר את הסיכון לסוכרת בקרב נשים בעלות רגישות מסוימת. מחקרים נוספים דרושים כדי לברר טוב יותר את הקשר.

מקור:

Association between tamoxifen treatment and diabetes: A population-based study: Lipscombe LL. et al., Cancer. 2011 Sep 20. doi: 10.1002/cncr.26559. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  סוכרת,  אנדוקרינולוגיה,  סרטן שד,  טמוקסיפן,  מחקרים
תגובות