סוכרת סוג 2

טיפול התנהגותי נמצא יעיל בשיפור איזון הסוכרת

מחקר שבחן את יעילותו של טיפול התנהגותי בהשוואה לשני טיפולים אחרים, מצא כי טיפול זה הוביל לירידה משמעותית יותר ברמות ה-HbA1c של חולי סוכרת לא מאוזנים

24.10.2011, 17:15

איזון רמת הסוכר בדם לקוי אצל חולי סוכרת רבים, למרות החידושים בטיפול בסוכרת בשנים האחרונות. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא קושי של המטופל לבצע את המלצות הטיפול, הכרוך בטיפול תרופתי, טיפול עצמי ושינויים בהרגלי החיים.

נמצא כי גורמים נפשיים רבים משפיעים על רמת איזון הסוכרת וביניהם דיכאון, רמות לחץ גבוהות וסגנון חיים בלתי מאורגן. לשם שיפור האיזון פותחו כמה שיטות התערבות התנהגותיות, אולם מעט מחקרים בחנו את יעילותן ואת יישומן הקליני.

במחקר זה נכללו 222 משתתפים, 110 מהן חולים בסוכרת מסוג 1 ו-112 בסוכרת מסוג 2, שרמות ה-HbA1c שלהם גבוהות (מעל 7.5%, בממוצע 9.0%). הגיל הממוצע של המשתתפים היה 53 שנים, ומשך המחלה הממוצע 18 שנים. המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות – קבוצה אחת (75 משתתפים) טופלה בטיפול התנהגותי שכלל חמישה מפגשים (במהלך 6 שבועות) במסגרת תכנית מובנית שכללה תמיכה התנהגותית בטיפול עצמי בסוכרת וכן שימוש באסטרטגיות קוגניטיביות-התנהגותיות. קבוצת ביקורת אחת (74 משתתפים) טופלה בטיפול הדרכתי שכלל מספר זהה של מפגשים, ובהם ניתנה הדרכה לגבי טיפול בסוכרת, וקבוצת ביקורת נוספת טופלה בטיפול אישי, שכלל גישה בלתי מוגבלת למפגשי הדרכה בנושא סוכרת במשך שישה שבועות. רמת HbA1c נמדדה לאחר שלושה חודשים, שישה חודשים ו-12 חודשים.

מידת האיזון הגליקמי השתפרה (כלומר רמות HbA1c ירדו) בכל הקבוצות, אולם השיפור היה משמעותי יותר בקבוצת הטיפול ההתנהגותי – לאחר שלושה חודשים נראתה ירידה של 0.8% לעומת 0.4% בקבוצות הביקורת. שיפור מוגבר בקבוצת הטיפול ההתנהגותי נראה בעיקר לגבי חולי סוכרת סוג 2. השיפור המוגבר בקבוצת הטיפול ההתנהגותי חזר על עצמו גם לאחר התאמה לפי גיל, משך המחלה, מספר הצעדים היומי הבסיסי ומידת הכושר הגופני הבסיסי, אולם ההשפעה המוגברת בחולי סוכרת מסוג 2 נעלמה לאחר שנלקחו בחשבון גורמים אלו.

לסיכום, המחקר הדגים כי טיפול התנהגותי, שניתן על-ידי אנשי צוות רפואי שהוכשרו לכך, יעיל בשיפור האיזון הגליקמי של חולי סוכרת.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

The Effect of a Structured Behavioral Intervention on Poorly Controlled Diabetes: Winger et al., Archives of Internal Medicine. 2011 Oct 10. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  HbA1c,  טיפול התנהגותי,  איזון גליקמי,  מחקרים
תגובות