אספירין

שימוש תכוף באספירין מגדיל את הסיכון להזדקנות המאקולה

במחקר העיניים האירופי נמצא כי הסיכון ל-AMD מוקדם ומאוחר עולה ככל שעולה תדירות השימוש באספירין

16.10.2011, 11:20

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין שימוש באספירין להפרעה מוקדמת ומאוחרת של הזדקנות המאקולה (AMD).

מחקר העיניים האירופי הוא ניסוי מייצג מבוסס-אוכלוסייה שנערך ב-7 מרכזים, מצפון אירופה לדרומה. המחקר כלל 4,691 משתתפים בני 65 שנים ומעלה, שנבחרו באופן אקראי . מידע לגבי צריכת אספירין ומערפלים אפשריים התקבל ואושר באמצעות שאלון מובנה. מדידות ובדיקות בסיסיות ואופתלמיות בוצעו בצורה סטנדרטית. המחקר סיווג AMD בהתאם לשיטת הסיווג הבינלאומית, המבוססת על תמונות פונדוס דיגיטליות לפי דירוג 1. דגימות דם (לא בצום) נבדקו במעבדה יחידה. הקשרים חושבו באמצעות רגרסיה לוגיסטית.

AMD מוקדם נמצא אצל 36.4% מהמשתתפים ו-AMD מאוחר נמצא אצל 3.3% מהמשתתפים. 1,931 משתתפים (41.2%) דיווחו על שימוש חודשי באספירין, 7% מהמשתתפים דיווחו של שימוש באספירין לפחות פעם בשבוע ו-17.3% מהמשתתפים דיווחו על שימוש יומי באספירין. עבור המשתמשים באספירין מדי יום, יחסי הסיכון שהותאמו עבור מערפלים פוטנציאליים, הראו עלייה קבועה עם העלייה בערכי ה-AMD: דרגה 1, 1.26 (CI 95%, 1.08-1.46, P<0.001); דרגה 2, 1.42 (CI 95%, 1.18-1.70) ו- AMD מאוחר רטוב 2.22 (CI 95%, 1.61-3.05).

החוקרים הסיקו כי שימוש תדיר באספירין קשור ל-AMD מוקדם ול-AMD מאוחר רטוב וכי יחסי הסיכון עלו עם הגדלת תדירות הצריכה. תצפית מעניינת זו קוראת לבצע הערכה נוספת לגבי הקשרים שבין השימוש באספירין לבין AMD.

מקור:

Associations between Aspirin Use and Aging Macula Disorder: The European Eye Study: de Jong PT. et al., Ophthalmology. 2011 Sep 13. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  אספירין,  מאקולה,  התנוונות כתמית,  הזדקנות המאקולה,  מחקרים
תגובות