ניסויים אקראיים מצאו סיכונים קרדיווסקולאריים בתרופות אנטי דלקתיות שאינן סטרואידים (NSAIDs) במינונים גבוהים ולעתים במסגרת לא רגילה. במחקר זה, החוקרים מספקים הערכות של סיכונים ברי ההשוואה עם NSAIDs אינדיבידואליים במינונים רגילים, במסגרת קהילתית.

החוקרים ביצעו סקירה מערכתית של ניסויי תצפית מבוקרים מבוססי-קהילה. בוצעו חיפושים מתקדמים בספרות, ונאספו ערכי סיכון יחסי (RR) מתואמים עבור אירועים קרדיווסקולאריים עיקריים הקשורים לשימוש ב-NSAIDs שונים במינונים שונים ובאוכלוסיות עם סיכוני רקע נמוכים וגבוהים לאירועים קרדיווסקולאריים. החוקרים אף השוו בין תרופות על-ידי ניתוח צמדים (במהלך המחקר), והפיקו יחסים של RRsי(RRRs).
נסקרו 30 מחקרי מקרה-ביקורת שכללו 184,946 אירועים קרדיווסקולאריים ו-21 מחקרי קוהורט שתיארו תוצאות ביותר מ-2.7 מיליון אנשים.

מתוך התרופות שנחקרו בהרחבה (10 או יותר מחקרים), הסיכונים הכוללים הגבוהים ביותר נראו בשימוש ברופקוקסיב - 1.45 (95% CI 1.33, 1.59) ודיקלופנאק – 1.40 (1.27, 1.55) והנמוכים ביותר בשימוש באיבופרופן – 1.18 (1.11, 1.25) ונפרוקסן – 1.09 (1.02, 1.16). בתת-קבוצה של מחקרים נמצא כי הסיכון עלה במינונים נמוכים של רופקוקסיב – 1.37 (1.20, 1.57), סלקוקסיב – 1.26 (1.09, 1.47) ודיקלופנאק – 1.22 (1.12, 1.33) ועלה בכל מקרה במינונים גבוהים יותר.

הסיכון באיבופרופן נמצא רק במינונים גבוהים יותר. נפרוקסן נמצא נייטרלי מבחינת הסיכון בכל המינונים. מבין התרופות שנחקרו פחות, אטוריקוקסיב (ארקוקסיה, פרוסט, MSD ישראל) – 2.05 (1.45, 2.88), אטודולק – 1.55 (1.28, 1.87) ואינדומתצין – 1.30 (1.19, 1.41) היו בעלי הסיכון הגבוה ביותר. בהשוואות צמדים, אטוריקוקסיב היה בעל RR גבוה יותר מאיבופרופן, RRR=1.68י(99%iCI 1.14, 2.49) ונפרוקסן 1.75 RRR=י(1.16, 2.64); אטודולק לא היה שונה באופן משמעותי מנפרוקסן ואיבופרופן. נפרוקסן נמצא מסוכן פחות נמוך משמעותית מאיבופרופן, RRR=0.92י(0.87, 0.99). ערכי RR היו קבועים עם סיכוני רקע שונים עבור מחלות קרדיווסקולאריות ועלו מוקדם במהלך הטיפול.

הסקירה מציעה כי בקרב NSAIDs הנמצאים בשימוש נרחב, נפרוקסן ואיבופרופן במינון נמוך הם אלה שפחות צפויים להעלות את הסיכון הקרדיווסקולארי. דיקלופנאק, במינונים הזמינים ללא מרשם, העלה את הסיכון. הנתונים לגבי אטוריקוקסיב היו מועטים, אך בהשוואות צמדים, תרופה זו הייתה בעלת RR גבוה יותר משמעותית מנפרוקסן או איבופרופן. אינדומתצין היא תרופה ישנה, הנחשבת רעילה במובן מסוים והנתונים לגבי הסיכון הקרדיווסקולארי שלה מעלים ספק לגבי המשך השימוש הקליני בה.

מקור:

Cardiovascular Risk with Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: Systematic Review of Population-Based Controlled Observational Studies: McGettigan P. et al., PLoS Med 8(9): e1001098. doi:10.1371/journal.pmed.1001098