סרטן הערמונית

צריכת ביצים עלולה להגדיל את הסיכון להתפתחות סרטן ערמונית סופני

לגברים בריאים שאכלו יותר משתיים וחצי ביצים בשבוע היה סיכון גדול בכ-80% לחלות בסרטן ערמונית סופני מאשר לאלה שאכלו פחות מחצי ביצה בשבוע

במחקר פרוספקטיבי נבחן הקשר בין צריכה של בשר אדום, של עופות ושל ביצים לבין הסיכון להתפתחות סרטן ערמונית סופני. במחקר השתתפו 27,607 גברים שבשלב הצטרפותם למחקר לא היו חולים בסרטן הערמונית כלשהו והמעקב אחריהם נמשך משנת 1994 עד שנת 2008. גברים שהוגדרו כסובלים מסרטן ערמונית סופני הם אלה שהגידול שלהם נהיה גרורתי והתפשט לאיברים מרוחקים או אלה שמתו מסרטן הערמונית. במעקב שנמשך 306,715 שנות-אדם נתגלו 199 מקרים של סרטן ערמונית סופני. גברים שאכלו 2.5 ביצים או יותר בשבוע היו בסיכון גדול ב-81% בהשוואה לגברים שאכלו פחות מ-0.5 ביצים בשבוע (יחס הסיכונים היה 1.81, רווח בר-סמך של 95% 1.13–2.89).

ביצים (אילוסטרציה)

ביצים (אילוסטרציה)

במחקר נוסף בחנו החוקרים את הקשר בין הצריכה של בשר אדום, של עופות ושל ביצים לבין הסיכון להתפתחות של סרטן ערמונית סופני בקרב גברים שבשלב ההצטרפות למחקר אובחנו כסובלים מסרטן ערמונית מקומי. 3,127 גברים נכללו במחקר, ובמעקב שנמשך 19,354 שנות-אדם נתגלו 123 מקרים של סרטן ערמנית סופני. נמצא קשר, אך לא חזק סטטיסטית, בין צריכה גבה יותר של בשר אדום ושל עופות לבין התקדמות המחלה מסרטן ערמונית מקומי לסרטן ערמונית סופני.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cancer in the prostate specific antigen-era: incidence and survival: Richman E.L. et al., Cancer Prevention Research Published OnlineFirst September 19, 2011; doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-11-0354

נושאים קשורים:  סרטן הערמונית,  גרורות,  מחלה סופנית,  מחקרים
תגובות
Bullshitt
17.02.2012, 19:39

Bullshitt