אינטרפרון

N-אצטיל-גלוקוזמין מעכב התפתחות של Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

בניסיונות בעכברים נמצא שמתן N-אצטיל-גלוקוזמין הביא לעלייה בביטוי של N-גליקאנים מסועפים בתאי T, עיכב את התגובה של תאי Th1 ו-Th17, עיכב הפרשה של ציטוקינים והאט את התקדמות המחלה

04.10.2011, 15:38

מחקרים שונים הצביעו על קשר גנטי וסביבתי בין טרשת נפוצה לבין פגיעה בבקרה של N-גליקוזילציה במערכת גולג'י. בניסיונות בעכברים, במערכת מודל לטרשת נפוצה, נמצא שמתן דרך הפה של N-אצטיל-גלוקוזמין הביא לעלייה בביטוי של N-גליקאנים מסועפים בתאי T in vivo. כמו-כן נמצא שמתן N-אצטיל-גלוקוזמין עיכב את התגובה של תאי T-helper 1י(Th1) ושל תאי T-helper 17י(Th17) והפחית את ההתקדמות הקלינית וההחמרה של EAEי(Experimental Autoimmune Encephalomyelitis) שהושרה על-ידי MOGי(myelin oligodendrocyte glycoprotein).

מתן N-אצטיל-גלוקוזמין ביום השני להתפתחות המחלה האט את התקדמותה ואף עיכב את ההפרשה של γ-אינטרפרון, TNF-α אינטרלוקין-17 ואינטרלוקין-22.

ל-N-אצטיל-גלוקוזמין עשוי, אפוא, להיות פוטנציאל טיפולי. זה חומר זמין, לא יקר ולא רעיל, שמכוון ישירות למנגנונים המולקולריים שקשורים בגרימת המחלה. לאור הממצאים החיוביים בניסיונות בעכברים ראוי לבחון את היעילות ואת הבטיחות של N-אצטיל-גלוקוזמין בטיפול בחולי טרשת נפוצה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

N-acetylglucosamine inhibits T-helper 1 (Th1) / T-helper 17 (Th17) responses and treats experimental autoimmune encephalomyelitis: Grigorian A. et al., J Biol Chem September 29, 2011, doi: 10.1074/jbc.M111.277814 jbc.M111.277814.

נושאים קשורים:  אינטרפרון,  אינטרלוקין,  טרשת נפוצה,  תאי T,  גליקוליזציה,  גליקאנים,  אצטיל גלוקוזמין,  מחקרים
תגובות