דעות

על אף הישגי ההסכם, קולו של ציבור הרופאים לא נדם עם חתימתו

ההסכם הוא הישג משמעותי, אך יש להמשיך להיאבק על נושאים נוספים כגון החלוקה בין ההוצאה הפרטית לציבורית במערכת הבריאות ונגישות בתי החולים לכסף הציבורי שמוקצה למערכת הבריאות

חתימת הסכם הרופאים לא הביאה לרגיעה. מעבר לדאגה לתנאי העבודה והשכר של חבריה, התמודדה ההסתדרות הרפואית עם שורה של נושאים ופערים במערכת הבריאות בארץ, התמודדות שאמורה בתנאים תקינים להיות באחריות הריבון. ההתמודדות עם פערים באיכות השירות הרפואי הניתן לתושבי הפריפריה ועם הזנחה של עשרות שנים שגרמה לעומסים בלתי אפשריים על הצוותים הרפואיים, וכן עמידה על כך שהארגון ישתתף בפיקוח על יישום ההסכם בשנים הקרובות, מהווים הישג משמעותי של שביתת הרופאים הארוכה ביותר בתולדות המדינה.

עם היציאה למאבק, פנתה ההסתדרות הרפואית לכל רופא וביקשה את רשימת דרישותיו לקראת חידוש ההסכם הקיבוצי. מתוך דרישות אלה, גובשו 116 דרישות שהיו הציר המרכזי שסביבו התנהל המשא והמתן עם המעסיקים. שקיפות זו והמאבק הערכי לשינוי פני הרפואה הציבורית, סחפו את הרופאים שהתגייסו למאבק הארוך בכל לבם. באופן פרדוקסאלי, עם סיום המאבק, שקיפות זו היא אולי אחד הגורמים לסערה הפנימית בקרב ציבור הרופאים. הפער בין שאיפותיו של כל רופא, מחויבותו והשתתפותו במאבק באופן פעיל, לבין תוצאת ההסכם, שלא הגשים את מאווייו של כל אחד מהרופאים נמצאת במוקד הסערה.

מאבק המתמחים, הנאבקים על תנאי עבודתם העתידיים כמומחים, ראוי להערכה. ההקשבה לנושאים המועלים על ידם כמו הזכות ליום מנוחה שבועי לאחר תורנות סוף שבוע, מחאתם על מה שנתפס כחובת תורנויות למומחים צעירים, דרישתם לנראות בנושא אכיפת הפחתת התורנויות ל-6 בחודש והניסיון לפתור בעיות אלה ואחרות, נמצאת היום במוקד הדיון בתוך ההסתדרות הרפואית, ובמוקד הדיאלוג עם הממשלה.

התפיסה שקולו של ציבור הרופאים נדם עם חתימת ההסכם שגויה לחלוטין. בשנים הקרובות יהיה עלינו להיאבק על נושאים רבים לקידום מערכת הבריאות בישראל, וביניהם:

1. החלוקה בין ההוצאה הפרטית להוצאה הציבורית במערכת הבריאות - ערב כניסת חוק בריאות ממלכתית לתוקף ב-1995, נשאה המדינה בכ-70% מהוצאות הבריאות, והאזרחים בכ-30% בלבד. בשנים שחלפו מאז, הולכת המדינה ומתנערת מחובותיה בתחום הבריאות. ההוצאה הציבורית ירדה בשנים האחרונות לשיעור של 55% בלבד, וזאת בהשוואה לממוצע של כ-73% במדינות ה-OECD.

2. תכנון ארוך טווח של צורכי מערכת הבריאות- מצבנו העגום כיום נובע משילוב בין תכנון לקוי לחוסר הקצאת משאבים מתאימים. סדר העדיפות הלאומי המשתקף באחוז ההקצאה לבריאות מהתל"ג, הקפיא את מערכת הבריאות הציבורית על ערך של 7.8% שנים רבות. זאת למרות השינוי בגודל האוכלוסייה, הזדקנותה, מורכבות התחלואה, טכנולוגיות חדשות ויכולות ריפוי מתקדמות שמאפשרת הרפואה המודרנית. בשנת 2010 אף ירד חלקה של ההוצאה הלאומית לבריאות ל-7.5% בלבד. בשנים הקרובות, צפויה אוכלוסיית ישראל להזדקן בקצב שיא. תוך פחות מ-20 שנה יעלה אחוז המבוגרים באוכלוסייה מ-9.4% למעל 13%. הקצאת המשאבים למערכת הבריאות חייבת להשתנות, להתעדכן ולשקף שינויים אלה, על מנת שאזרחי ישראל יקבלו טיפול רפואי מיטבי.

3. נגישות בתי החולים הציבוריים לכסף הציבורי המוקצה למערכת הבריאות- כיום אין למערכת האשפוז הציבורית דרך לחזק עצמה בעזרת מתן שירותים למבוטחי הביטוחים המשלימים של קופות החולים הציבוריות. על פי חוק, מוכרות כיום קופות החולים הציבוריות למבוטחיהן ביטוחים המרחיבים את סל השירותים הבסיסי שהן מחויבות לספק. המערכת הכלכלית הזו מגלגלת 4 מילארד ₪ בשנה, אולם לבתי החולים הציבוריים אין כל גישה לכספים אלו.

בהינתן כל זאת ומתוך דאגה אמיתית לעתיד הרפואה הציבורית בארץ, אין ספק כי על כולנו להתאחד ולפעול כגוף אחד, לנצל את העלאת תחלואי מערכת הבריאות לראש סדר היום הציבורי, ולהמשיך לדון בבעיות אלו וברבות אחרות, אולי במסגרת ועדה ממלכתית שתמצא פתרונות ראויים ותאפשר לכלל הציבור לזכות ברפואה שלה הוא ראוי וזכאי.

*פורסם בידיעות אחרונות

נושאים קשורים:  דעות,  מערכת הבריאות הציבורית,  הסכם קיבוצי,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות
רמי פוגץ
19.10.2011, 00:01

נקודות 1 עד 3 הם חשובות מאוד ודורשות התייחסות מקיפה מצד כולם לרבות הר"י מנהלי בתי החולים ובעיקר ראש הממשלה ומשרד הבריאות.
אבל הפסקה האחרונה - עליה אני חולק משום שהיא פרווה מדיי לטעמי. אנחנו לא צריכים עוד ועדה שתיגנז. אנחנו צריכים ראש ממשלה/ שר בריאות שמעז. אנחנו צריכים לקחת את המושכות לידינו - ולייצר אלטרנטיבה וניירות עמדה לכנסת והודעות לעיתונות. צריכים להציף דרך קבע את התקשורת בתרחישי אימה ובנתוני אמת על מצבה העגום של הרפואה. חברות התרופות יודעות שהדרך הטובה ביותר להכניס תרופה לסל היא לשלוח את החולים להפגין. הבא נעשה אנו מעשה ונרתום את הציבור למחויבות לשינוי שכזה. בוא נכריז על סגירת מחלקות בתפוסה מעל 120 אחוז. בוא נבטל את הנוהג לתת חדר לבד למקורבים בדגש על רבנים וח"כים. ומעל לכל הבה נתפקד איש איש למפלגה לבחירתו ונפעל בה לקידום הבריאות ע"י קידום נציגים מקרבנו או תומכים בדרכנו במעלה הרשימה ובמקביל הורדה של מי ששם לנו מכשול. נקדם כל מי שיתחייב להגדיל ולעגן את תקציב הבריאות, להתחיל בתכנון ארוך טווח של כוח אדם, בינוי, מכשור תרופות, ומניעה ומציאת דרכים למדידת התועלת ושיפור הקיים כי כידוע מערכת שקופאת על שמריה סופה להתדרדר לתהום. אם זה עבד לתע"א, לחקלאים, ולאופנוענים אין סיבה שזה לא יעבוד לנו. אם יהיה לנו ייצוג בשלושת המפלגות הגדולות יחשבו להבא כל שר אוצר פעמים לפני שינגח אותנו או יסדר אותנו וירוץ לגלובס לספר לחברה. וכל זאת לא על מנת להאדיר את שכרנו אלא באמת כדי להציל את המערכת מציפורני ההזנחה רבת השנים.

דר גינסברג ראול
26.10.2011, 00:15

החסקם שדר אידלמן חתס היה הגרוע ביותר בעסרים השנים אחרונות: לא התקבלו שינויס משמתיים ל ערך שעת עבודה של הרופיס בפרת ולמיתמחים בכלל כמו כן לא נשמה שפילו מילה אחד להעלה את מצב הגימלה שלא השתנתה באשר השנים האחרונןת אפילו כל אחד לא נשמה מהרופאים הפעילם לטובת הגמלא'ס

דר גינסברג ראול
08.11.2011, 01:03

אנני חושב שהסתדרות הרופים לא איצג את כל ציבור הרופאי עובדה שלא איצג את ציבור של הרופאי המימתמחים כמו כן לא שמה על שולחן הדיונים בעית הגימלאים עובדי המדינה שמקבלים פנסיה תקציבית(יתר הרופאימ כמו של קופ"ח כלליתמכבי ו לאומי קבלו כרנות פנסיה ולא פנסיה תקציבית) חרי אפילו לא היזקיר את הגימלאים! העם אקבלו אזה תוספת אחרי חתימת החסקם כלום לא דיברו עם האוצר אני חושב שהרופים המיתמחים צרחים לבקש את השופת מלצר לפסוק שהחיםתדרות הרפוית לא מיאצגת יותר את הרופים שעובדים בבתי חולים הממשלצים כמו כן צריחים להפסיק לשלם את הדמי חבר לחריגם הגמלאים לא מאוצגים יותר אי"ד חרי! ולא משלמים יותר דמי חבר אני חוזר שוב עם ההצאה שכל המיתמחים והגימלאיס כמוכן ציבור של הרופאם הצאירים שנשקחו גם כן א" חרי צריכים לישבות ראב עד שהאוצר יאסקים לשבת איתם מה אנחנו צריכים את חרי? רק כדי לקבל עיתון הרפוא ולשלם דמי חבר?

דר גינסברג ראול
11.11.2011, 00:02

קראתי את התגובובת המתמחים ו אני מסקים שחרי לא מיצג יותר את ציבור הרופאים המיתמחים גלא את הגימלאיס דר אידלמן צריך להיפתר מיד ו יו"ר חדש יטפל בכל הדרישות הרופיס אי אפשר שחרי שמחזיק משרדיס מפוארים ואשרות של פקידות ויואציס עס הכםפ שלנו שמשלמיס כדמי חבריאמשך לנהל את אתידנו ו לתרפד דרישות צודקות של הרופאיס המתמחם ןלדאוג רק למגהל'ם ולמומחים אני מציע שכל המדוכים:המיתמחים והגימלים לישבות ראב מול הבינין המפור בדרך בגין ולארגן אוהל מחאה אין ליסבול יותר אח הלא אחפתיות של חרי פשות אין לנו איצוג מול האוצר ן
ןצריחים להיתרגן לאיגוד חדש של הרופאים כמו המורים הרוקחים המחנדםימ מתחת החיסטדרות הכללי ןאני בטוח שנסיג הרבה יותר תנעים של שחר חוגן גימלה טובה יותר חופש למיתמחים אחרי 36 שאות של עבודה במישמרת יום ולילה