הודעות רשמיות

תוצאות הבחירות להנהגת האיגוד לרפואה גרעינית

תוצאות בחירות 2011

04.10.2011, 12:00

ליו"ר האיגוד נבחר פה אחד ד"ר צבי בר-סבר - מרכז שניידר לרפואת ילדים

לחברי הוועד וועדת הביקורת נבחרו ברוב קולות:
ד"ר שרה גיפס - מרכז רפואי כרמל
ד"ר ארנון שוורץ - מרכז רפואי רבין, קמפוס גולדה (השרון)
ד"ר אלינור גושן - מרכז רפואי שיבא
ד"ר  חיים גולן - מרכז רפואי אסף הרופא
ד"ר  מרטין קליין - מרכז רפואי הדסה

מכתב תודה של יו"ר האיגוד ד"ר צבי בר-סבר

נושאים קשורים:  הודעות רשמיות
תגובות