יתר לחץ דם עמיד

טיפול אלקטרופיזיולוגי ביתר לחץ דם עמיד

BAT מבוסס על השתלת מכשיר תת עורי אשר מגרה את ה-carotis sinus. ניסויים ראשוניים הראו ירידה בערכי לחץ הדם ובמבנה הלב

02.10.2011, 11:27

יתר לחץ דם גורם לשינויים בגודל, במבנה ובתפקוד החדר השמאלי. LVMIי(LV mass index) הוא מדד אקו-קרדיוגרפי שנמצא בעל משמעות פרוגנוסטית בסובלים מיתר לחץ דם.

לא ניתן לאזן את לחץ הדם של חולים רבים למרות הטיפול התרופתי. מערכת Rheos מבוססת על (BAT (Baroreflex activation therapy, כלומר על הפעלה חשמלית מתמדת של ה-carotid sinus באמצעות מכשיר מושתל ואלקטרודות תת-עוריות. ניסויים ראשוניים הראו כי הטיפול מוריד את לחץ הדם של חולים ביתר לחץ דם עמיד באופן משמעותי. מטרת ניסוי זה היא להעריך את ההשפעה על שינויים במבנה הלב.

במחקר שזכה לשם DEBuT-HTי(Device Based Therapy in HTN Extension Trial) השתתפו 34 אנשים (19 גברים, 15 נשים) הסובלים מיתר לחץ דם עמיד – כלומר לחץ דם סיסטולי >160mmHg בעת טיפול ביותר מ-3 תרופות (המשתתפים טופלו ב-3–10 תרופות, בממוצע 5.3, מעל 90% טופלו במעכבי ACE או ב-ARBs). למשתתפים הושתלה מערכת Rheos הכוללת pulse generator ואלקטרודות תת-עוריות המגיעות אל ה-carotid sinus. הטיפול החל כחודש לאחר השתלת המכשיר, והפרמטרים של הגירוי כוונו בהדרגה לכל מטופל, כך שטיפול אופטימלי הושג לאחר 4 חודשים מהשתלת המכשיר. בדיקת אקו-קרדיוגרפיה (+דופלר) בוצעה לפני השתלת המערכת, 3 חודשים אחריה ו-12 חודשים אחריה. רק מ-21 משתתפים נאסף מידע מלא לאחר השתלת המכשיר.

החוקרים מדווחים על ירידה משמעותית בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי (ירידה ממוצעת של 25.7±5.7mmHg בלחץ הדם הסיסטולי ו-12.9±4.3mmHg בלחץ הדם הדיאסטולי 12 חודשים לאחר השתלת המכשיר). כמו כן חל שינוי משמעותי במדדי הלב – ירידה בגודל העלייה השמאלית, בעובי דופן החדר השמאלי, ב-LVMI ועוד, המעידים על ירידה ב-diastolic filling pressure. אצל 17 מתוך 21 המשתתפים נמצא LVMI בלתי תקין לפני הטיפול, ואצל 8 מהם חזרו הערכים לתחום התקין בתום שנה של טיפול. לא נמצאה ירידה במדדי תפקוד סיסטולי של החדר השמאלי (כגון ejection fraction).

לדברי החוקרים, בעוד שניסויים שבחנו את השפעתן של תרופות להורדת לחץ דם הראו ירידה של 2%–14% ב-LVMI (בטיפול בתרופה אחת), טיפול ב-BAT הוביל לירידה של כ-18% נוסף לטיפול התרופתי.

מגבלות המחקר העיקריות הן היעדר קבוצת ביקורת והיעדר שליטה של החוקרים על הטיפול התרופתי (אם כי לדבריהם הטיפול התרופתי היה קטן יותר בתום תקופת המחקר ולכן לא ניתן לייחס את השינויים שחלו במהלך המחקר לעלייה באינטנסיביות הטיפול התרופתי).

לדברי החוקרים ניסוי ראשוני זה מצביע על שינויים משמעותיים במבנה החדר והעלייה השמאליים בקרב חולים עם יתר לחץ דם עמיד תחת טיפול זה. מחקרים מבוקרים אקראית מבוצעים על מנת להמשיך בהערכת יעילות הטיפול.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Bisognano et al., Improved Cardiac Structure and Function With Chronic Treatment Using an Implantable Device in Resistant Hypertension: results from European and United States trials of the Rheos system, Journal of the American College of Cardiology 2011 Apr 26;57(17):1787-8.

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם עמיד,  מחקרים
תגובות