חדשות

הר"י מפרסמת: חוברת שאלות ותשובות אודות ההסכם

לגליון חודש ספטמבר של עיתון "הרפואה", שנשלח בימים אלו לרופאים מצורפת חוברת - "שאלות ותשובות אודות ההסכם". גירסא מלאה של חוברת להורדה מצורפת לידיעה זאת

לגליון חודש ספטמבר של עיתון "הרפואה", שנשלח בימים אלו לכלל חברי הר"י, צורפה חוברת "שאלות ותשובות אודות ההסכם". החוברת כוללת אוסף תשובות לשאלות שעלו על ידי ציבור הרופאים בשבועות האחרונים בעקבות ההסכם שנחתם, ומטרתה היא להבהיר סוגיות שונות, להפריך  ולשמש כלי עזר להבנת סעיפי ההסכם.

בין הנושאים בחוברת: שינויי השכר בעקבות ההסכם ומדידת שכר שעתי לרופא, מנגנוני אכיפת ההסכם, תורנויות מומחים, תגמול עבור שעות נוספות, פריפריה מול מרכז, הפרשות פנסיוניות, דיווח נוכחות, הכרה בעבודות אקדמיות, הסברים בדבר ימי חופשה ועוד.

בנוסף, הפיצה הר"י באמצעות הדואר האלקטרוני לכל החברים, חוברת הכוללת את השאלות והתשובות, ובהמשכה פירוט עיקרי ההסכם.

קישור להורדת החוברת

נושאים קשורים:  חדשות,  שביתת הרופאים
תגובות