סרוטונין

שילוב בין טיפול קוגניטיבי-התנהגותי לטיפול תרופתי יעיל לטיפול בילדים שסובלים מ-OCD

גישה טיפולית שכללה טיפול קוגניטיבי-התנהגותי וטיפול תרופתי הייתה יעילה משמעותית מטיפול תרופתי בלבד או מטיפול תרופתי והנחיות טיפול קוגניטיבי-התנהגותי

25.09.2011, 13:28

היעילות של גישות טיפוליות שונות בטיפול בילדים שסובלים מהפרעה טורדנית-כפייתית נבחנה בניסוי קליני אקראי מבוקר שנערך בשנים 2004–2009 במרפאות-חוץ בשלושה מרכזים רפואיים אקדמיים. בניסוי השתתפו 124 ילדים ובני-נוער בני 7–17 שנים. 42 טופלו בתרופות מסוג SRIs בלבד, 42 טופלו בתרופות והנחיות של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ו-42 טופלו בתרופות וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. הטיפול כלל 7 פגישות ב-12 שבועות. תגובה מוצלחת לטיפול נחשבה שיפור של 30% או יותר במדד OCD ושמירה על שינוי במדדים לאורך 12 שבועות.

נמצא שטיפול משולב שכלל טיפול תרופתי וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי היה יעיל יותר משתי הגישות הטיפוליות האחרות. לא נמצא הבדל משמעותי בין טיפול תרופתי בלבד לבין טיפול תרופתי בשילוב הנחיות של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי. תגובה מוצלחת לטיפול נצפתה בקרב 68.6% (רווח בר-סמך של 95% 53.9% - 83.3%) מאלה שטופלו בתרופות + טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, בקרב 34.0% (רווח בר-סמך של 95% 18.0% - 50.0%) מאלה שטופלו בתרופות + הנחיות טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ובקרב 30.0% (רווח בר-סמך של 95% 14.9% - 45.1%) מאלה שטופלו בתרופות בלבד.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Cognitive Behavior Therapy Augmentation of Pharmacotherapy in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder The Pediatric OCD Treatment Study II (POTS II) Randomized Controlled Trial: Franklin M.E. et al., JAMA. 2011;306(11):1224-1232. doi: 10.1001/jama.2011.1344

נושאים קשורים:  סרוטונין,  טיפול קוגניטיבי-התנהגותי,  הפרעה טורדנית-כפייתית,  OCD,  SRI,  מחקרים
תגובות