חדשות

פרסום ראשון: סורוקה יקבל 62 תקנים חדשים למתמחים בפריפריה

נחשפו מספרי הקצאת התקנים לרופאים בפריפריה. סורוקה ראשון ואחריו בית חולים העמק עם 39 תקנים חדשים

המרכז הרפואי סורוקה בבאר-שבע יזכה בהקצאה המיידית הגדולה ביותר של תקנים חדשים למתמחים, ביחס לכל בתי החולים בפריפריה – וזאת במטרה להפחית את מספר התורנויות שהמתמחים מבצעים ל-6 תורנויות בחודש. כך מתברר מהודעות משרד הבריאות שהגיעו הבוקר (יום ג') למנהלי בתי החולים הציבוריים השונים. לסורוקה הוקצו 62 תקנים מלאים של מתמחים, לבית החולים העמק 39 ולבית החולים יוספטל 6. לבית החולים ברזילי באשקלון הוקצו 33 תקנים וחצי לנהריה 32 וחצי ולזיו בצפת 25 וחצי.

עקרונות הפחתת התורנויות פורטו למנהלי בתי החולים במכתב שנשלח אליהם על-ידי מנהל הרפואה במשרד הבריאות ביום חתימת ההסכם הקיבוצי החדש ב-25 באוגוסט. הפחתת התורנויות בבתי החולים בפריפריה קיבלה עדיפות, "כחלק מהמגמה להקל על הרופאים בפריפריה ולשפר את יכולתם של בתי החולים לקלוט כוח אדם רפואי ולשפר את השירות לתושבי האזור", נאמר בהודעת משרד הבריאות.

בטבלה המובאת להלן מפורטים מספר התקנים שקיבל כל בית חולים. מספר זה כולל את התקנים שאוישו כבר על-ידי מתמחים בבית החולים, מתוך התקנים שהוקצו בעקבות החלטת ממשלה מיום 27 בפברואר 2011 (עמודה A בטבלה). יתר התקנים (עמודה B) יוקצו לבתי החולים מתוך תקציב משרד הבריאות בהתאם להתקדמות איוש התקנים, באופן שלא ימנע קליטת מתמחה למחלקות המיועדות.

בהודעה למנהלים נאמר כי יתרת התקנים שהוקצו לבתי החולים מתוקף החלטת הממשלה האמורה בשנת 2011 ולא אוישו וכן התקנים שהוקצו מתוקף אותה ההחלטה לשנת 2012, יחולקו מחדש במסגרת הקצאת התקנים למתמחים ולמומחים מתוקף ההסכם עם הרופאים.

להלן טבלת ההקצאות לבתי החולים בפריפריה שטרם הוזכרו:

טבלת הקצאות לבתי"ח בפריפריה

משרד הבריאות שב והדגיש כי בהתאם לסיכום בין משרד הבריאות למשרד האוצר, התקנים ימומנו באופן מלא והתקצוב ייגזר מהאיוש בפועל.

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  הרפואה הציבורית,  מתמחים,  תורנויות מתמחים,  המרכז הרפואי "סורוקה"
תגובות