משרד הבריאות

דוח משרד הבריאות: המרכזים הרפואיים הממשלתיים נמצאים בחוסר איזון מתמשך וב-2010 הם אף רשמו גרעון שיא

הדו"ח הפיננסי השנתי מצביע גם על ירידה בהוצאות המרכזים על רשלנות רפואית, לאחר שש שנים של מגמת עלייה רצופה

11 המרכזים הרפואיים הממשלתיים בישראל נמצאים בחוסר איזון מתמשך, והם הולכים ומתרחקים מעצמאות כלכלית כתוצאה מהגדלת הסבסוד למערכת. למרות הגידול שחל בהנחות שהקופות מקבלות, הן גם הגדילו את הגירעונות שלהן. בשנת 2010 נרשם שיא של 384 מיליון שקל גירעון. לפיכך יש להסדיר באופן גורף את מתן ההנחות לקופות החולים, כדי לעצור את הסחף בשיעורי ההנחות, שפוגעות מאוד ביכולת המרכזים הרפואיים לעמוד ביעדי התקציב שלהם, כך נכתב בסיכום הדו"ח הפיננסי השנתי של חשב משרד הבריאות על המרכזים הרפואיים הממשלתיים. הדו"ח פורסם לפנות בוקר (יום ה').

על-פי הדוח, הכנסות המרכזים הרפואיים (בתי החולים הכלליים הממשלתיים ותאגידי הבריאות שלידם) הסתכמו ב-2010 בלמעלה מ-8.1 מיליארד שקל – עלייה נומינלית של 5.8% לעומת השנה הקודמת ושיעור גידול ריאלי של 1% בלבד.

בתי החולים עוברים לתמהיל פעילות דחוף ויקר יותר כתוצאה ממדיניות הקופות ועל-פי הסכמים גלובליים שהן חותמות עם המרכזים. ההכנסות ברוטו מארבע קופות החולים (לפני ההנחות שניתנות להן) היוו ב-2010 כ-81.5% מכלל הכנסות המרכזים הרפואיים. ההסכמים תמרצו את הקופות להגביר את פעילותן. גם העברת ההתחשבנות לגבי הטיפולים והאשפוזים של נפגעי תאונות דרכים מחברות הביטוח לקופות החולים, תרמה להכנסות.

הדו"ח מצביע על כך ששנת 2010 הייתה שנת שיא בסכומי ההנחות שנרשמו בהכנסות המרכזים מקופות החולים. הן הסתכמו בכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת 1.16 מיליארד ב-2009. שיעור ההנחות הממוצע עומד על 18.4%.

הקופות המרוויחות ביותר מההסכמים התלת-שנתיים עם המרכזים הרפואיים הממשלתיים הן שירותי בריאות כללית וקופת חולים לאומית. אצל הכללית, מציין הדוח, חל גידול חד בהנחות שמהן היא נהנית – מ-117 מיליון שקל ב-2007 ל-613 מיליון ב-2010. עם זאת שיעור ההנחות שמהן נהנית לאומית במרכזים גדל ל-26.9% ב-2010 – יותר מפי שניים לעומת 2007. הכללית, אף על פי שהיא הקופה הגדולה ביותר, עדיין נהנית משיעור ההנחות הנמוך ביותר בהשוואה לכלל הקופות (15.4%). שיעורי ההנחות הגבוהים ביותר על השירותים בבתי החולים מוענקים לשיבא, איכילוב ובילינסון.

הדו"ח גם מצביע על התמודדותן של הקופות עם בעיית השחיקה במקורות ההכנסה שלהן. ב-2010 הסתמן מיתון חלקי בשחיקה בשל הסכמי הייצוב שהקופות השיגו עם המרכזים ותודות לגידול בהנחות שקיבלו.

11 המרכזים הרפואיים הממשלתיים מהווים 46% ממערך האשפוז הכללי בישראל. בבעלות הכללית 30% ממיטות האשפוז ואילו בבתי החולים הציבוריים האחרים כמו הדסה ושערי צדק – כ-17%.

הדו" מצביע על כך שב-2010 חלה ירידה של 9% בהוצאות המרכזים על רשלנות רפואית, לאחר שבמשך שש שנים מ-2003 ועד 2009 נושא זה היה במגמת עלייה. ב-2010 ההוצאה על רשלנות רפואית הסתכמה ב-152 מיליון שקל לעומת 169 מיליון בשנה קודמת.

לדוח המלא

נושאים קשורים:  משרד הבריאות,  קופת חולים מאוחדת,  מכבי שירותי בריאות,  שירותי בריאות כללית,  בתי חולים ממשלתיים,  קופת חולים לאומית
תגובות