טלומראז

טלומראז בהיפוקמפוס מעורב בשינויים התנהגותיים שקשורים בדיכאון

עיכוב של טלומראז בהיפוקמפוס הביא לפגיעה בנוירוגנזה באזור זה ולהתנהגות דמוית-דיכאון. ביטוי יתר של טלומראז הביא לעלייה בנוירוגנזה בהיפוקמפוס ולהשפעה אנטי-דיכאונית

12.09.2011, 20:45

בניסויים בעכברים שנערכו בסין, נמצא שלחץ מתון וקבוע (CMS chronic mild stress) הביא לירידה משמעותית ברמה של טלומראז-רברס-טרנסקריפטאז (TERT) וברמת הפעילות של טלומראז בהיפוקמפוס, וכן להתנהגות דמוית-דיכאון. טיפול עם נוגד הדיכאון פלואוקסטין מנע את השינויים שגרם ה-CMS.

עיכוב של טלומראז על-ידי מתן המעכב AZT לדם או ישירות להיפוקמפוס הביא לפגיעה בנוירוגנזה בהיפוקמפוס ולהתנהגות דמוית-דיכאון. מתן AZT לחדר המוח הצדי הביא לפגיעה בנוירוגנזה באזור זה, אך לא גרם לשינויים התנהגותיים.

ביטוי יתר של טלומראז (על-ידי עירוי של וקטור אדנו-וירוס שנושא את הגן שמקודד ל-TERT) הביא לעלייה בנוירוגנזה בהיפוקמפוס ולהשפעה אנטי-דיכאונית, ומנע את ההתנהגויות שנגרמו על-ידי ה-CMS. הקרנה של אזור מצומצם במוח, אזור שכולל את ההיפוקמפוס, ביטלה את ההשפעה האנטי-דיכאונית של AZT. AZT לא השפיע עלDNA-פולימראז ולא גרם נזק לתאים, לא in vitro ולא in vivo.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Hippocampal Telomerase Is Involved in the Modulation of Depressive Behaviors: Zhou Q-G. et al., The Journal of Neuroscience, 24 August 2011, 31(34): 12258-12269; doi: 10.1523/​JNEUROSCI.0805-11.2011

נושאים קשורים:  טלומראז,  דיכאון,  נוגדי-דיכאון,  היפוקמפוס,  פלואוקסטין,  נוירוגנזה,  מחקרים
תגובות