מלטונין

מלטונין – האם הוא יכול להפסיק את הצלצול?

מלטונין עשוי לשפר טיניטוס ואיכות שינה בקבוצות חולים מסוימות

החוקרים ביקשו לבחון את יעילותו של מלטונין במתן פומי כטיפול לטיניטוס (טנטון) כרוני ולקבוע האם תתי-קבוצות מסוימות של חולי טיניטוס עשויים להפיק תועלת גדולה יותר מאחרים.

החוקרים ערכו ניסוי קליני, פרוספקטיבי, אקראי, כפול-סמיות ומוצלב במרפאת הפנייה אמבולטורית אוטולוגית ונוירואוטולוגית. מבוגרים עם טיניטוס כרוני חולקו באקראי לקבלת 3 מ"ג מלטונין או אינבו כל לילה, למשך 30 יום. בתום תקופה זו לשתי הקבוצות בוצעה תקופת שטיפה החוצה של חודש אחד. לאחר מכן כל קבוצה הוצלבה לזרוע הטיפול ההפוכה למשך 30 יום. הבדיקות – התאמת טיניטוס אודיומטרית (TM), מדד חומרת טיניטוס (TSI), הערכה עצמית של טיניטוס (SRT), מדד איכות השינה של פיטסבורג (PSQI) ורשימת מלאי הדיכאון של בק (BDI) בוצעו בתחילת הניסוי וכל 30 יום לאחר מכן, לצורך הערכת ההשפעות של כל התערבות.

טיניטוס (אילוסטרציה)

טיניטוס (אילוסטרציה)

סך הכל 61 אנשים השלימו את הניסוי. נמצאה ירידה גדולה יותר משמעותית בערכי TM ו-SRTי(P<0.05) מתחילת הניסוי לאחר טיפול במלטונין, יחסית להשפעה שנצפתה עם אינבו. מין זכר, טיניטוס בילאטרלי, חשיפה לרעש, היעדר טיפול קודם לטיניטוס, היעדר דיכאון ו\או חרדה בתחילת הניסוי וערכי TSI גבוהים יותר טרם טיפול, היו קשורים לתגובה חיובית למלטונין. היעדר דיכאון ו\או חרדה בתחילת הניסוי, ערכי TSI גבוהים יותר טרם טיפול ו וערכי SRT גבוהים יותר טרם טיפול נמצאו קשורים חיובית לסבירות גדולה יותר לשיפור הן בטיניטוס והן בשינה, עם השימוש במלטונין  (P<0.05).

החוקרים הסיקו כי מלטונין קשור לירידה משמעותית סטטיסטית בעוצמת הטיניטוס וכי הוא שיפר איכות השינה של חולים הסובלים מטיניטוס כרוני. מלטונין יעיל ביותר בגברים ללא היסטוריה של דיכאון, שלא עברו טיפול קודם לטיניטוס, הסובלים מטיניטוס בילאטרלי או חמור יותר ובעלי היסטוריה של חשיפה לרעש.

מקור:

Melatonin: can it stop the ringing? Hurtuk A. et al., Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011 Jul;120(7):433-40.

נושאים קשורים:  מלטונין,  רפואת אף אוזן גרון,  טיניטוס,  הפרעות שינה,  מחקרים
תגובות