צריכת אלכוהול

קורס אינטרנטי למניעת שתייה לשוכרה הביא לירידה זמנית בצריכת האלכוהול של סטודנטים

במחקר שנערך באוניברסיטאות בארצות-הברית, נמצא שקורס אינטרנטי בנושא אלכוהול בתחילת שנת הלימודים הביא לירידה בצריכת אלכוהול, אולם, בסמסטר ב' כבר לא ניכרה השפעת הקורס

04.09.2011, 14:26

במחקר אקראי, שנערך בשלושים אוניברסיטאות בארצות-הברית, חלקן פרטיות וחלקן ציבוריות, נבחנה היעילות של קורס מניעה אינטרנטי בנושא צריכת אלכוהול בקרב סטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם. בחמש-עשרה מהאוניברסיטאות נכלל הקורס בסוף סמסטר קיץ (בסמוך לתחילת שנת הלימודים ובתחילת הלימודים) ו/או בסמסטר א' ובחמש-עשרה אוניברסיטאות נכלל הקורס בתכנית הלימודים. בכל אחת מהאוניברסיטאות נבחנה צריכת האלכוהול בקרב התלמידים המשתתפים במחקר בשנים טרם הפעלת התכנית ובשנה שבה הופעלה התכנית הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

הקורס כלל חמש יחידות לימוד. התכנים כללו, בין היתר, את הנושאים הבאים: הגדרות של משקאות, האפקטים הפיסיולוגיים של אלכוהול, ניטור רמת האלכוהול בדם, ההשפעות החברתיות על צריכת אלכוהול, חוקים שקשורים באלכוהול ואסטרטגיות לצמצום נזקים שקשורים באלכוהול.

המדדים לצריכת אלכוהול היו השכיחות של צריכה כלשהי של אלכוהול בשלושים הימים שקדמו לסקר ושל ארועים של שתייה לשכרה בתקופה זו. נמצא שקיום הקורס האינטרנטי הביא לירידה בשני המדדים בסמסטר א' – במספר הפעמים שהסטודנטים צרכו אלכוהול   ß = –0.64, p<0.05  ובשתייה לשוכרה ß = –0.26, p<0.05. אולם בסמסטר ב' כבר לא ניכרה השפעתו של הקורס.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Effects of AlcoholEdu for College on Alcohol-Related Problems Among Freshmen: A Randomized Multicampus Trial: Paschall M.J. et al., Journal of Studies on Alcohol and Drugs (July 2011)

נושאים קשורים:  צריכת אלכוהול,  שתייה לשוכרה,  לחץ חברתי,  מחקרים
תגובות