דיכאון

הפרעות נפשיות גורמות לפגיעה רבה ביותר במדינות המפותחות

כ-16% מהאמריקנים אובחנו בשלב כלשהו בחייהם כסובלים מדיכאון, כ-12% כסובלים מהפרעות חרדה, כ- 1.7% כסובלים מהפרעה דו-קטבית וכ-0.6% כסובלים מסכיזופרניה

04.09.2011, 12:23

ממצאים שמתפרסמים בדו"ח ה-CDC מצביעים על כך שהפרעות נפשיות גורמות לפגיעה רבה ביותר במדינות המפותחות – יותר מסרטן וממחלות-לב. 5% מהביקורים האמבולטוריים אצל רופאים בשנים 2007– 2008 היו של מטופלים שסבלו מהפרעה נפשית. כ-60% מהביקורים האלה היו של נשים וכ-40% של גברים. 31% מהביקורים שהיו קשורים בהפרעות נפשיות היו של אנשים שסבלו מהפרעת דיכאון ו-23% מהביקורים היו של אנשים שסבלו מסכיזופרניה או מהפרעות פסיכוטיות אחרות.

בדו"ח מופיעה גם הערכה באשר לשכיחות של הפרעות נפשיות שונות. הממצאים שמתוארים בדו"ח מבוססים הן על ראיונות טלפוניים שבהם השתתפו כ-450,000 אנשים והן על ראיונות "מדלת לדלת". הנתונים מתייחסים לבוגרים שגילם שמונה-עשרה שנים או יותר.

בשנת 2006 דיווחו 15.7% מהנשאלים (רווח בר-סמך של 95% 15.4 – 16.0) כי בשלב כלשהו בחייהם אובחנו כסובלים מדיכאון. 11.3% אובחנו כסובלים מהפרעות חרדה. בשנת 2008 16.1% (רווח בר-סמך של 95% 15.6 – 16.6%) אובחנו כסובלים מדיכאון ו-12.3% אובחנו כסובלים מחרדה. בשנת 2007 נכללו בשאלון אבחנות פסיכיאטריות נוספות. 1.7% דיווחו כי אובחנו בשלב כלשהו בחייהם כסובלים מהפרעה דו-קטבית ו-0.6% כסובלים מסכיזופרניה.

בשנים 2005–2008 דיוחו 6.8% מהמשתתפים (רווח בר-סמך של 95% 5.8 – 7.8) כי סבלו מדיכאון בשבועיים שקדמו להשתתפותם בסקר (PHQ-9). מנתונים חלקיים עולה שבשנת 2006 דיווחו 8.7% על דיכאון בתקופת הסקר (PHQ-8) (רווח בר-סמך של 95% 8.4 – 9.0), ובשנת 2008 – 8.2% (רווח בר-סמך של 95% 7.8 – 8.6). 3.5% (רווח בר-סמך של 95% 3.3 – 3.7) סבלו בשנת 2006 מדיכאון קליני בשבועיים שקדמו לסקר (PHQ-8), ובשנת 2008 – 3.0% (רווח בר-סמך של 95% 2.8 – 3.3).

ב-CDC מדגישים שהממצאים מחייבים בחינה רצינית של הגורמים לשכיחות הגבוהה של בעיות נפשיות בארצות-הברית. מעבר לסבל שכרוך במחלות נפשיות, יש קשר בינן לבין היארעות של תחלואה גופנית. החוקרים מעריכים שבשנת 2002 הסתכמו ההוצאות שקשורות בהפרעות נפשיות – הטיפול ואובדן היצרנות – בסכום של 300 מיליארד דולר.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Mental Illness Surveillance among Adults in the United States: Reeves W.C. et al., CDC's Morbidity and Mortality Weekly Report September 2, 2011 / Vol. 60 (03): 1-32 / Supplement

נושאים קשורים:  דיכאון,  סכיזופרניה,  הפרעה דו-קטבית,  פסיכוזה,  דיכאון קליני,  חרדה,  התקף חרדה,  מחקרים
תגובות