אמיגדלה

חשיפת ילדים לדיכאון של האם משפיעה על גודל האמיגדלה שלהם

אצל ילדים שגילם עשר שנים ושמאז לידתם נחשפו לדיכאון אצל האם, נמצאה עלייה בנפח האמגידלה ועלייה ברמת הגלוקוקורטיקואידים

29.08.2011, 14:08

בבדיקה של ילדים שגדלו בבתי-יתומים וסבלו מטיפול לא ראוי נמצאה עלייה בגודל האמיגדלה, אך לא בגודל ההיפוקמפוס. ממצאים אלה הצביעו על האפשרות שהאמיגדלה רגישה במיוחד לטיפול בעייתי בילדות כגון טיפול לא רציף או הזנחה.

סימפטומטולוגיה של דיכאון אצל האם נמצאה קשורה לירידה ברגישות לפעוט ובעלייה בהתנהגויות של התכנסות ושל חוסר מעורבות.

מוח אנושי (אילוסטרציה)

מוח אנושי (אילוסטרציה)

במחקר שנערך במונטריאול, נבדק האם גידול על-ידי אם עם סימפטומטולוגיה של דיכאון בכל שנות גידולו של הילד משפיע על גודל ההיפוקמפוס ועל גודל האמיגדלה. החוקרים מדדו את נפח ההיפוקמפוס והאמיגדלה אצל ילדים שגילם עשר שנים. 17 מהם נחשפו לסימפטומטולוגיה של דיכאון של האם מאז לידתם ו-21 לא נחשפו לכך.

לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות בגודל ההיפוקמפוס, אך הן האמיגדלה השמאלית והן האמיגדלה הימנית היו בעלות נפח גדול יותר אצל הילדים שנחשפו לסימפטומטולוגיה של דיכאון. אצל ילדים אלה נמצאה גם רמה גבוהה יותר של גלוקוקורטיקואידים. נמצא קשר חיובי בין העוצמה של הסימפטומטולוגיה של האם לבין נפח האמיגדלה של הילדים.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Larger amygdala but no change in hippocampal volume in 10-year-old children exposed to maternal depressive symptomatology since birth: Lupien S.J. et al., Published online before print August 15, 2011, doi: 10.1073/pnas.1105371108 PNAS August 23, 2011 vol. 108 no. 34 14324-14329

נושאים קשורים:  אמיגדלה,  דיכאון,  קורטיקוסטרואידים,  דיכאון אחרי לידה,  מחקרים
תגובות