משפט

בית משפט המחוזי בירושלים: ניתוח הפיסורה בוצע ברשלנות ומבלי שניתנה הסכמה לבצעו

במקרים שאינם מצילי חיים אין לרופא הזכות להרחיב את הניתוח (גם אם המטופל חתם על סעיף להרחבת ניתוח בטופס הסכמה מדעת). יש להעיר את המטופל ולשאול אותו אם מעוניין בניתוח נוסף

25.08.2011, 11:05
רשלנות רפואית (אילוסטרציה)

להלן פרטי המקרה:

המרכז הכירוגי בירושלים (השייך לשירותי בריאות כללית) נתבע בטענה כי התרשל במהלך ניתוח פיסורה וטחורים.

המטופל סבל מפיסורה בפי הטבעת (Anal Fisure) והופנה לביצוע ניתוח במרכז הרפואי הכירורגי בירושלים. המטופל הגיע לניתוח ללא בן משפחה מלווה, היות ולא הונחה להביא עימו מלווה.

המטופל הוחתם על טופס הסכמה לניתוח הפיסורה ועל טופס הסכמה להרדמה, שניהם בנוסח סטנדרטי, ללא שניתן לו הסבר נוסף בדבר קיומם של סיכונים מיוחדים בפרוצדורה הניתוחית שעליו לעבור.

לאחר שהתעורר מהניתוח, גילה המטופל כי בדיעבד, למרות שהסכים רק לניתוח הפיסורה, בוצעו בו שלוש פרוצדורות רפואיות שונות: האחת, הרחבה של שריר הסוגר של פי הטבעת; השניה, חיתוך שריר הסוגר של פי הטבעת (שתי פעולות אלו נועדו לכריתת הפיסורה ממנה סבל); השלישית, הסרת טחורים.

כתוצאה מכך איבד המטופל את השליטה המלאה בשרירי פי הטבעת, והוא אינו מסוגל לשלוט בצרכיו.

המטופל טען כי היתה חובה על הרופא למצות טיפול שמרני לפיסורה. בנוסף טען המטופל כי לא הוסברו לו הסיכונים הכרוכים בניתוח וכי לא הסכים לשני הניתוחים הנוספים שבוצעו בו.

שירותי בריאות כללית טענה כי הטיפול השמרני שניתן למטופל נמשך זמן רב, ללא הועיל, ולכן לא היה מנוס מהפנייתו לניתוח. בנוסף טענו כי טופס ההסכמה לניתוח, עליו חתם התובע, כלל בתוכו סעיף אישור להרחבת הניתוח, ככל שיימצא צורך כזה על ידי המנתח, בזמן הניתוח.

בית המשפט קיבל את טענות המטופל וקבע כי המכון נהג ברשלנות:

א. המכון חרג מהנוהל, לפיו אין מבצעים ניתוח ללא מלווה מבוגר של החולה.
ב. המכון הפר את חובת הזהירות כלפי מטופל, ביחס לגילוי הפרטים הנוגעים לניתוח, באופן המפורט בחוק.
ג. ביצוע שתי הפרוצדורות הניתוחיות לצורך הטיפול בפיסורה, נעשו ללא קבלת הסכמה מדעת של המטופל.
ד. ביצוע ניתוח טחורים, ללא הסכמתו של המטופל כלל.
ה. ביצוע רשלני של ניתוח הטחורים
ו. רשלנות עקב ביצוע מיותר של ניתוח הפיסורה.

השופט קבע כי לצורך קבלת הסכמה מדעת לטיפול הרפואי, היה על הרופא להסביר למטופל, בין היתר, את הפרטים הבאים: ראשית, הסיכונים הכרוכים בטיפול הרפואי, אשר לגביו נדרשת הסכמתו; שנית, אי הנוחות הצפויה לו בעקבות הטיפול; שלישית, האפשרויות החלופיות הקיימות לפרוצדורת הניתוח שעומד לעבור, כולל: הסיכונים הקיימים באופציות הטיפול הנוספות העומדות בפניו.

על פי העדויות השונות הסיכונים הכרוכים בניתוח אפילו לא נרמזו על ידיהם לתובע. לכן, השופט קבע כי במקרה זה הופרה חובת מסירת המידע הרפואי באופן בוטה.

לעניין ביצוע שני ניתוחים נוספים גורס השופט, כי יש לפרש את הפיסקה אשר מאשרת פרוצדורות רפואיות נוספות במסמך ההסכמה לניתוח, באופן המתיישב עם עקרון היסוד בדבר זכות החולה על גופו.

פרשנות זו הובילה את השופט למסקנה, כי ההוראה שבטופס ההסכמה נועדה לכסות מקרים חריגים בהם מתעורר צורך, אשר אינו צפוי מלכתחילה, לבצע פעולות רפואיות נוספות בגופו של החולה.

במקרה דנן, הטיפול הכירורגי הנוסף, שבוצע, בפועל, בתובע, היה צפוי מלכתחילה, ולכן מחייב הדבר החתמה, מראש, של החולה על טופס הסכמה נפרד לטיפול זה או ציון הטיפול הנוסף במפורש על גבי טופס ההסכמה (ביחד עם הטיפול או הניתוח המתוכנן).

השופט קבע כי המנתח קיבל את ההחלטה על ביצוע הניתוח, שלא מתוך הפנייה שהונחה לפניו בעניין זה ו/או מתוך שיח או בקשה של המנותח, אלא על סמך השערה (מבוססת יותר או פחות), כי הטחורים שנגלו לעיניו הינם טחורים המחייבים ניתוח.

בנסיבות אלו, מצא השופט כי שיקול דעתו של המנתח הוא פגום מיסודו. בנוסף לכך,מציין השופט, גם אם לא נמצא כל פגם בשיקול הדעת המקצועי של הרופא, לא הייתה כל מניעה רפואית לעורר את התובע, ולבקש את הסכמתו לביצוע הניתוח.

לעניין הפיצויים, הסכים השופט עם ההלכה כי אין די בפיצוי מספק, ברמה סבירה הניתן לניזוק אלא יש לפצותו פיצוי מלא, ברמה האפשרית הטובה ביותר, שכן רק פיצוי כזה, עשוי, בסבירות גבוהה יותר, להשיב את המצב לקדמותו.

לאור כל זאת, נפסקו למטופל כ- 2 מליון ש"ח ו- 20% שכ"ט עו"ד.

*ת"א 5412-03 פלוני נ' שרותי בריאות, ניתן ביום 22.8.11, ע"י השופט משה דרורי בבית המשפט המחוזי בירושלים

נושאים קשורים:  משפט,  רשלנות רפואית,  פיסורה,  טחורים
תגובות