סכיזופרניה

פגיעה ב-Cav-1 גורמת להשפעה פרו-פסיכוטית ולעמידות בפני תרופות אנטי-פסיכוטיות אטיפיות

עכברים שחסרים את הגן שמקודד ל-caveolin-1, גן שפגיעה בו נמצאה גם בחולי סכיזופרניה, רגישים יותר לפנציקלידין. העכברים לא הגיבו לתרופות אנטי-פסיכוטיות אטיפיות אך הגיבו לתרופות פסיכוטיות טיפיות. במצב הבסיסי לא נצפה בעכברים אלה פנוטיפ מיוחד

אחת השונויות הגנטיות הנדירות שנמצאו בחומר הגנטי של חולי סכיזופרניה היא פגיעה בגן שמקודד ל-caveolin 1י(Cav-1). חוקרים מאוניברסיטת צפון-קרולינה יצרו עכברים שחסרים גן תקין ל-Cav-1. במצב הבסיסי לא נצפה בעכברים פנוטיפ מיוחד. אולם, החסר של Cav-1 גרם לרגישות-יתר לפנציקלידין PCP, אנטגוניסט של הרצפטור ל-NMDAי(N-methyl-D-aspartate), רגישות שאופיינית גם לחולי סכיזופרניה, וההשפעות המוטוריות וההתנהגויותיות של PCP עליהם היו חזקות מהרגיל.

העכברים הפגועים ב-Cav-! ושקיבלו PCP היו עמידים להשפעות של תרופות אנטי-פסיכוטיות אטיפיות (קלוזפין, אולנזפין), אך הגיבו לתרופות אנטי-פסיכוטיות טיפיות. פגיעה נצפתה גם ביכולת של חומרים סרוטונרגיים (M100907, אנטגוניסט סלקטיבי של 5-HT2A) לתקן את ההשפעות של PCP. חסר Cav-1 הפחית תגובות נוספות לאנטגוניסט של 5-HT2A - אינדוקציה בביטוי שלc-fos ושל egr-1 במוחם של העכברים ותנועה של יוני סידן בתרביות של תאי מוח. גם תגובות התנהגותיות לאגוניסט של 5-HT2A נפגעו בעקבות החסר ב-Cav-1.

הממצאים מצביעים על האפשרות שפגיעה ב-Cav-1 תורמת לאתיולוגיה של סכיזופרניה, להתפתחות של מצב פסיכוטי ולהעדר תגובה לטיפול עם תרופות אנטי-פסיכוטיות אטיפיות. המחקר מראה in vivo שקיימת מעורבות של Cav-1 גם בתפקוד של מערכת העצבים המרכזית וגם בתגובה לתרופות שפועלות על מערכת העצבים.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Schizophrenia risk gene CAV1 is both pro-psychotic and required for atypical antipsychotic drug actions in vivo: Allen J.A. et al., Translational Psychiatry (2011) 1, e33; doi:10.1038/tp.2011.35 Published online 16 August 2011

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  תרופות אנטי-פסיכוטיות,  פסיכוזה,  מחקרים
תגובות